Dagsarkiv: 22 februari, 2019


Sveriges Vägledarförening har valt att hjälpa olika utbildningsmyndigheter med en länk till en samhällsviktig undersökning. Just nu genomförs en myndighetsövergripande undersökning inom utbildningssektorn med syfte att ta reda på mer om individers och vägledares kunskap om olika vägar till jobb, kompetensutveckling och utbildning. Resultatet ska ligga till grund för informationsinsatser. […]

Viktig undersökning för samhälle och SYV