Bidra till föreningens remissvar SOU 2019:4


Sveriges Vägledarförening är en av de instanser som blivit ombedda att skicka in ett remissvar kring betänkandet SOU 2019:4; Framtidsval- karriärvägledning för individ och samhälle. Du som medlem har möjlighet att bidra till föreningens svar fram till 23/4.

 

För att bidra ska du ha läst igenom hela betänkandet för att få en helhetsbild av betänkandets alla delar, och inte bara läst om förslagen. Endast du som är medlem i föreningen kan skicka in och bidra till remissvaret. Skicka din respons kring Framtidsval senast 23/4 till info(at)vagledarforeningen.se och skriv “Remissvar Framtidsval” i rubriken.

Betänkandet kan du läsa i sin helhet här: