Viktig undersökning för samhälle och SYV


Sveriges Vägledarförening har valt att hjälpa olika utbildningsmyndigheter med en länk till en samhällsviktig undersökning.

Just nu genomförs en myndighetsövergripande undersökning inom utbildningssektorn med syfte att ta reda på mer om individers och vägledares kunskap om olika vägar till jobb, kompetensutveckling och utbildning. Resultatet ska ligga till grund för informationsinsatser. Myndigheterna skulle vara oerhört tacksamma om du vill ta dig några minuter och svara på frågorna.

Tack på förhand för din hjälp!

Du når enkäten här.