Aktuellt


Sveriges Vägledarförening är en av de instanser som blivit ombedda att skicka in ett remissvar kring betänkandet SOU 2019:4; Framtidsval- karriärvägledning för individ och samhälle. Du som medlem har möjlighet att bidra till föreningens svar fram till 23/4.   För att bidra ska du ha läst igenom hela betänkandet för […]

Bidra till föreningens remissvar SOU 2019:4


Sveriges Vägledarförening har valt att hjälpa olika utbildningsmyndigheter med en länk till en samhällsviktig undersökning. Just nu genomförs en myndighetsövergripande undersökning inom utbildningssektorn med syfte att ta reda på mer om individers och vägledares kunskap om olika vägar till jobb, kompetensutveckling och utbildning. Resultatet ska ligga till grund för informationsinsatser. […]

Viktig undersökning för samhälle och SYVVarje år i oktober anordnar Sveriges vägledarförening en rikskonferens för dig som arbetar med/eller är intresserad av vägledningsfrågor.   2019 års konferens har temat: ”Allt är möjligt- En vägledning i Framkant” När: 24-25 oktober 2019 Var: Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm   Fram till 30/3 har du möjlighet att anmäla dig för […]

Anmälan till höstens vägledarkonferens har öppnat!