På din ort


I Sveriges vägledarförening utgör de enskilda medlemmarna den demokratiska basen i föreningen. Alla medlemmar uppmanas att samverka och starta nya lokala grupper. En lokal grupp kan bildas över ett geografiskt område på minst en kommun.

Saknas vi på din ort? Starta en ny lokal grupp!

För att stimulera nystartade lokala grupper utgår ett startbidrag. På årsmötet år 2014 beslutades en höjning i startbidrag från 1000 kronor till 2000 kronor det året den lokala gruppen startar. Verksamhetsbidraget som är baserat på antal medlemmar ansöks årligen, beloppet per medlem är 50 kronor.

Information och blanketter för att ansöka om att starta lokalgrupp

Rutiner för ansökan om verksamhets-bidrag/Startbidrag

Ansökningsblankett verksamhetsbidrag

Lokala grupper kan beställa medlemslistor och adressetiketter för aktuellt område från föreningens medlemsregister. Vid beställning av dessa anges namn på lokalgrupp samt vilka postnummergrupper som området gäller (i det nya medlemsregistret finns inga regioner angivna, så urval måste göras på postnummer). Styrelsen informerar kontinuerligt de lokala gruppernas kontaktpersoner via mail.

Medlemsansvarig: Anita Edvinsson anita.edvinsson(at)gmail.com

 

Våra lokala grupper:

  • Fyrbodals Vägledarförening
  • Karlstad med omnejd
  • Örnsköldsvik
  • Sundsvall
  • Västerbotten

Styrelsen i Fyrbodal Vägledarförening

Ordförande Kristin Andersson, Uddevalla gymnasieskola, kristin.y.andersson(at)uddevalla.se , 0522-697422

Sekreterare Weronica Fakelius, Birgersjögymnaiset i Vänersborg, weronica.fakelius(at)edu.vanersborg.se, 0521-721843

Kassör Helena Thorslund, Uddevalla vuxenutbildning, helena.thorslund(at)uddevalla.se, 0522-696995

Styrelsen i Karlstad med omnejd

Ordförande Ann-Charlotte Hedberg Eriksson

Kassör Torbjörn Nilsson

Sekreterare Gun Friberg

Ledamot Camilla Sjösvärd

Revisor Ingrid Skålen

Styrelsen i Örnsköldsvik

Ordförande Tina Olofsson, tina.olofsson(at)ornskoldsvik.se

Sekreterare Anna-Sara Gustafsson, anna-sara.gustafsson(at)ornskoldsvik.se

Kassör Thomas Sellin, thomas.sellin(at)ornskoldsvik.se

Ledamot Frida Sedin, frida.sedin(at)ornskoldsvik.se

Ledamot Mikael Eklund, mikael.eklund(at)mikaelelias.se

Styrelsen i Sundsvall

Ordförande Mats Nilsson, Sundsvall gymnasium,  mats.nilsson.hb(at)skola.sundsvall.se, 060-192834

Kassör Jörgen Fritz, komvux, jorgen.frithz(at)sundsvall.se, 060-194902

Sekreterare/ledamot Åsa Sundqvist, asa.sundqvist(at)friskola.sundsvall.se, 060-644945

Styrelsen i Västerbotten

Ordförande Irene Lindblom, irene.lindblom(at)skelleftea.se

Kassör Monica Andersson, monica.andersson(at)skelleftea.se

Sekreterare Berith Albertsson, berithalbertsson(at)hotmail.com