Styrelsen


Ordförande
Karin-2016
Karin Asplund
krmasplund(at)hotmail.com
070-312 02 11

Kassör
Tommy-2016
Tommy Ripmarken
tommy.vagledarforeningen(at)telia.com
070-603 82 34
Ledamot

Katarina Petersson
vagledarforeningen.katarina(at)gmail.com
070-820 39 39
Ledamot
tarja-2016
Tarja Ståhl
tarja.stahl(at)arbetsformedlingen.se
073-674 79 90
Ledamot

Ann-Caroline Henriksson
anncaroline.henriksson(at)gmail.com
076-102 47 60
Ledamot/sekreterare

Lina Hult Holm
info(at)vagledarforeningen.se
0737607957

Ledamot

Jonas Vilhelmsson
jonas.vilhelmsson(at)educ.goteborg.se
073-069 95 42

Ledamot/Vice ordförande

Jeanette Lehninger
jeannette.lehninger(at)gmail.com

Suppleant

William Lindo

Suppleant

Veronica Fransson Isaksson
veronica_fransson(at)hotmail.com
070-48 70 222

Suppleant/webbredaktör

Hanna Grinde
hannagrinde(at)hotmail.se
webb(at)vagledarforeningen.se
070-038 55 80

Suppleant

Volkan Serengil
volkan.serengil(at)stockholm.se
076-123 42 18

Suppleant

Jeanette Ekberg

Medlemsansvarig

Anita Edvinsson
Lommarpsvägen 54
288 34 Vinslöv
anita.edvinsson(at)gmail.com

Valberedning
Johanna Möller, sammankallande jjmoller(at)live.se
Torbjörn Nilsson torbjorn.nilsson(at)xpress.se
Ing-Britt Eriksson ingbrittsvf(at)hotmail.com

Etiska rådet
etik(at)vagledarforeningen.se
Katarina Petersson, sammankallande
Agne Rehnberg
Åsa Sundelin
Veronica Fransson Isaksson
Angelica Reinholdsson
NFSY
(Nordiska Föreningen för Studie-
och Yrkesvägledare )
Karin Asplund – ordinarie
Ing-Britt Eriksson – ordinarie
Katarina Petersson -suppleant
Lena Collin – suppleant
 

 

Tidningen Vägledaren

Chefsredaktör


Agneta Söderlund
agneta.soderlund(at)skola.sundsvall.se
Arb: 070-616 24 04
Mob: 070-582 739

Redaktör


Johanna Möller
jjmoller(at)live.se
070-969 55 64

Redaktör


David Spak
david(at)syvutveckling.se

Revisor

James Sandstedt
sandstedt.james(at)gmail.com
0380-51 79 60

Revisor

William Petersson

Revisorssuppleant

Ingbritt Eriksson