Dagsarkiv: 21 mars, 2021


Vill du hålla en digital workshop eller ett seminarium under konferensen 2021?

Sveriges Vägledaförening inbjuder dig att medverka på konferensen genom att hålla en digital workshop eller ett seminarium. Seminarierna kommer att sändas digitalt, förinspelade. Nu öppnar vi upp för dig att presentera ditt utvecklingsarbete för kollegor från hela Sverige.

Är du intresserad? Gör så här:

 1. Skriv ett ”paper” om det du vill presentera, 2 max 3 sidor.
  Det ska innehålla:
  – Rubrik
  – En sammanfattning på 4-5 rader som publiceras i konferensinbjudan
  – Beskrivning av det du har utvecklat och vill presentera
  – Om du skriver en referenslista – använd APA-format!

  Texten ska skrivas i Times New Roman 12 pt och skickas i Word-format. Tänk på att seminariet eller workshopen ska vara 90 minuter.
 2. Skriv ett försättsblad som innehåller:
  – Rubrik på din presentation
  – Om du tänker dig workshop eller seminarium
  – Namn på presentatören
  – Vilken verksamhet hen representerar
  – Fullständiga kontaktuppgifter (telefon, mail, postadress)
  – Är du medlem? – skriv ditt medlemsnummer
 3. Skicka ditt ”paper” till oss i konferensgruppen senast onsdagen den 31 maj via föreningens mailadress:   info@vagledarforeningen.se
 4. Konferensgruppen väljer ut max 6 bidrag som erbjuds möjlighet att hålla seminarium eller workshop i anslutning till årets konferens. Om det uppstår konkurrens vid urvalet tas hänsyn till hur väl bidraget ligger i linje med konferensens tema. Beslutet kan inte överklagas.
 5. Du som blir utvald får besked om det i månadsskiftet maj-juni, ingen ersättning utgår.

Välkommen med ditt bidrag!