Blogg


Studie- och yrkesvägledning har sedan starten varit ett jämställdhetsprojekt – här är ett historiskt perspektiv

I samband med att jag läste Kvinnohistoria på Södertörns högskola på kvällstid 2004 intervjuade jag Margareta Vestin (1913-2011) som i hela sitt yrkesverksamma liv ägnat sig åt studie – och yrkesvägledning och har även haft ett starkt engagemang i dessa frågor som pensionär. Efter gymnasiet gick hon på Socialinstitutet (föregångare till Socialhögskolan) och långt därefter […]