Fysiskt årsmöte och seminariet #Vägledarlyftet 27 mars inställt!


Med anledning av smittoläget i landet har styrelsen beslutat ställa in det fysiska årsmötet samt medlemsseminariet den 27 mars. De som har anmält sig till respektive aktivitet kommer att kontaktas via e-post.


Årsmötet – samma tid men på annat sätt

Årsmötet kommer preliminärt att genomföras webbaserat den 27 mars kl. 15:15, det vill säga samma tid som det ursprungligen skulle ha genomförts. Anmälda till mötet kommer att få vidare instruktioner via e-post. OBS: Det går fortfarande att anmäla sig och sista dag för anmälan är den 20 mars. Om du inte har möjlighet att delta, kom ihåg att skicka in din fullmakt. Blankett för detta finns på vår webbsida https://www.vagledarforeningen.se/om-oss/arsmote/
Styrelsen planerar också att genomföra ett extra föreningsmöte i anslutning till höstens årskonferens 22-23 oktober.


#Vägledarlyftet – nytt preliminärt datum

Seminariet #Vägledarlyftet kommer preliminärt att genomföras onsdagen den 21 oktober på Essinge konferens i anslutning till föreningens årskonferens som är planerad till den 22-23 oktober.

På styrelsens vägnar beklagar jag att vi måste ändra planerna men jag tror att ni alla är fullt medvetna om läget i landet. Vi hoppas att ni alla klarar er genom den här kritiska perioden och att vi ses på höstens konferens.

Styrelsen genom
Karin Asplund
ordförande