Vill du hålla en workshop eller ett seminarium under konferensen?


SISTA DATUM FÖR INTRESSEANMÄLAN ÄR PASSERAD!

Sveriges Vägledaförening inbjuder dig att medverka på konferensen genom att hålla en workshop eller ett seminarium. Inspirerade av förra årets konferens som vi anordnade i Göteborg i samarbete med IAEVG så tänkte vi fortsätta i samma spår och därför öppnar vi upp för dig att presentera ditt utvecklingsarbete för kollegor från hela Sverige.

Är du intresserad? Gör så här:

 1. Skriv ett ”paper” om det du vill presentera, 2 max 3 sidor.
  Det ska innehålla:
  a. Rubrik
  b. En sammanfattning på 4-5 rader som publiceras i konferensinbjudan
  c. Beskrivning av det du har utvecklat och vill presentera
  d. Om du skriver en referenslista – använd APA-format!Texten ska skrivas i Times New Roman 12 pt och skickas i Word-format. Tänk på att hela texten kommer att tryckas i medlemstidningen Vägledaren om du blir utvald.
 1. Skriv ett försättsblad som innehåller:
  a. Rubrik på din presentation
  b.Om du tänker dig workshop eller seminarium
  c. Namn på presentatören
  d. Vilken verksamhet hen representerar
  e. Fullständiga kontaktuppgifter (telefon, mail, postadress)
  f. Är du medlem – skriv ditt medlemsnummer

 

 1. Skicka ditt ”paper” till oss i konferensgruppen senast onsdagen 15 maj via föreningens mailadress: info(at)vagledarforeningen.se
  Ange “konferens 2019” I meddelanderaden.
 2. Konferensgruppen väljer ut max 6 bidrag som erbjuds möjlighet att hålla seminarium eller workshop vid årets konferens. Om det uppstår konkurrens vid urvalet tas hänsyn till hur väl bidraget ligger i linje med konferensens tema. Beslutet kan inte överklagas.
 3. Du som blir utvald får besked om det i månadsskiftet maj-juni, du får konferensavgiften betald men du får själv stå för resa och eventuellt boende.

 

Välkommen med ditt bidrag!