Hanna Grinde


Vill du hålla en digital workshop eller ett seminarium under konferensen 2021?

Sveriges Vägledaförening inbjuder dig att medverka på konferensen genom att hålla en digital workshop eller ett seminarium. Seminarierna kommer att sändas digitalt, förinspelade. Nu öppnar vi upp för dig att presentera ditt utvecklingsarbete för kollegor från hela Sverige.

Är du intresserad? Gör så här:

 1. Skriv ett ”paper” om det du vill presentera, 2 max 3 sidor.
  Det ska innehålla:
  – Rubrik
  – En sammanfattning på 4-5 rader som publiceras i konferensinbjudan
  – Beskrivning av det du har utvecklat och vill presentera
  – Om du skriver en referenslista – använd APA-format!

  Texten ska skrivas i Times New Roman 12 pt och skickas i Word-format. Tänk på att seminariet eller workshopen ska vara 90 minuter.
 2. Skriv ett försättsblad som innehåller:
  – Rubrik på din presentation
  – Om du tänker dig workshop eller seminarium
  – Namn på presentatören
  – Vilken verksamhet hen representerar
  – Fullständiga kontaktuppgifter (telefon, mail, postadress)
  – Är du medlem? – skriv ditt medlemsnummer
 3. Skicka ditt ”paper” till oss i konferensgruppen senast onsdagen den 31 maj via föreningens mailadress:   info@vagledarforeningen.se
 4. Konferensgruppen väljer ut max 6 bidrag som erbjuds möjlighet att hålla seminarium eller workshop i anslutning till årets konferens. Om det uppstår konkurrens vid urvalet tas hänsyn till hur väl bidraget ligger i linje med konferensens tema. Beslutet kan inte överklagas.
 5. Du som blir utvald får besked om det i månadsskiftet maj-juni, ingen ersättning utgår.

Välkommen med ditt bidrag!


Information kring möte med LR Syv och SVF:s Etiska råd kring etiska frågor för studie- och yrkesvägledare

Lärarnas Riksförbunds forum för studie- och yrkesvägledarna (LR Syv) har tagit kontakt med Sveriges Vägledarförening och Etiska Rådet kring de etiska riktlinjerna för att diskutera ev. samsyn. Bakgrunden var att deras medlemmar tyckte att LR skulle samverka med SVF kring etiska riktlinjer.

Vi beslutade att inte skriva samman några gemensamma etiska riktlinjer utan båda organisationerna har sina egna etiska riktlinjer.

Med anledning av information i LR:s Vägledarnytt så vill etiska rådet tydliggöra vad som framkom i diskussionerna. Samtalen handlade om hur våra organisationer skulle kunna samverka kring etiska frågor. SVF:s etiska råd beslutade att återkomma till LR Syv efter möte med SVF-styrelse.