Slide konferens


Sveriges Vägledarförenings konferens
27-28 oktober 2016, Essinge konferenscenter Stockholm

En konferens av vägledare för vägledare

”INSIKT – UTSIKT – FRAMSIKT!”