5 skäl för att bli medlem!!


 

 • Du får möjligheter till påverkan inom vägledningsområdet lokalt och nationellt. Föreningen är remissinstans inom departement och myndigheter gällande väglednings- och utbildningsfrågor.
 • Du får tidningen ”Vägledaren – i utbildning och arbetsliv” 4 gånger/år.
 • Rabatterad avgift till den årliga tvådagarskonferensen!
 • Hjälp och stöd av vårt Etiska råd.
 • Genom samarbetet inom EU kan du genom föreningen t ex söka stipendium för att studera vägledning i ett annat land.

  Ordinarie avgift: 450:-/år från och med 1/1-2020
  Pensionär 200:-/år
  Heltidsstuderande på grundutbildningen betalar 200 :- för hela studietiden.
  Vid anmälan uppge studieort och vilken termin du studerar på

  (*=obligatoriskt)

  *Ditt namn:

  *Din adress:

  *Postnummer

  *Postadress:

  Mobiltelefon:

  *Epostadress:

  Arbetsområde

  Om du är student, ange lärosäte och termin:

  *Captcha-quiz