5 skäl för att bli medlem!!


 

  • Du får möjligheter till påverkan inom vägledningsområdet lokalt och nationellt. Föreningen är remissinstans inom departement och myndigheter gällande väglednings- och utbildningsfrågor.
  • Du får tidningen ”Vägledaren – i utbildning och arbetsliv” 4 gånger/år.
  • Rabatterad avgift till den årliga tvådagarskonferensen!
  • Hjälp och stöd av vårt Etiska råd.
  • Genom samarbetet inom EU kan du genom föreningen t ex söka stipendium för att studera vägledning i ett annat land.

Ordinarie avgift: 450:-/år från och med 1/1-2020
Pensionär 200:-/år
Heltidsstuderande på grundutbildningen betalar 200 :- för hela studietiden.
Vid anmälan uppge studieort och vilken termin du studerar på

(*=obligatoriskt)

*Ditt namn:

*Din adress:

*Postnummer

*Postadress:

Mobiltelefon:

*Epostadress:

Arbetsområde

Fakturauppgifter (om din arbetsgivare betalar medlemsavgiften):

Organisationsnummer:

Fakturaadress:

Kontaktperson:

Referens/Beställar-ID:

*Captcha-quiz