Etiska rådet


Föreningen har utsett ett etiskt råd vars uppgift är att särskilt utveckla och bevaka frågor kring vägledningens etik. Etiska rådet kan också biträda vid de dilemman som kan uppstå och erbjuder en möjlighet att erhålla stöd vid svårare avvägningar.

Har du hamnat i ett dilemma och behöver hjälp?
Skicka ett mail till oss på etik(at)vagledarforeningen.se

 

Katarina Petersson, sammankallande
Studievägledare på Institutionen för Psykologi vid Uppsala universitet. Arbetat inom grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, universitet och en kort tid på Arbetsförmedlingen. Jag har främst varit verksam i Uppsala kommun. Har erfarenhet av elever och studenter i behov av särskilt stöd både inom den kommunala verksamheten samt på universitetsnivå. Medlem i Etiska rådet sedan 2006 och deltog vid den senaste revideringen av de Etiska riktlinjerna. Är styrelseledamot i Sveriges vägledarförening.

Madelene S Rönnberg (fd Stenmark)
Studie- och karriärvägledare på Uppsala universitet. Erfarenhet av vägledningsarbete främst inom universitet och högskola. Jag har även arbetat vid en kommunal vägledningsplattform och med det individuella programmet. Tidigare styrelseledamot i Sveriges vägledarförening och sedan 2003 medlem i Etiska rådet och deltog i arbetet med den senaste revideringen av de etiska riktlinjerna.

Agne Rehnberg
Studie- och yrkesvägledare på Luleå gymnasieskola. Arbetat som studie- och yrkesvägledare med många program inom gymnasieskolan och med elever i behov av särskilt stöd på grundskolenivå. Jag har även erfarenhet av vägledningsarbete på universitetsnivå. Jag har varit verksam i flera kommuner. Är med i Etiska rådet och deltagit i arbetet med den senaste revideringen av de etiska riktlinjerna. Tidigare styrelseledamot i Sveriges vägledarförening och delaktig i konferensgruppen.

Åsa Sundelin
Lärare och doktorand på studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet. Erfarenhet av vägledningsarbete inom främst grund- och gymnasieskola och med elever i behov av särskilt stöd. Tidigare styrelseledamot i Sveriges vägledarförening och sedan några år medlem i Etiska rådet. Deltog i arbetet med den senaste revideringen av de etiska riktlinjerna

Veronica Fransson Isaksson
Verksam som studie- och yrkesvägledare inom grundskolan, Karlskrona kommun. Suppleant i Sveriges vägledarförenings styrelse.