Vägledarpriset


Sista dag för nominering 2019 har passerat.

Syfte

Att lyfta fram personer som har visat särskilt engagemang för vägledning inom skola, arbetsliv, främjat nationellt eller internationellt samarbete, samverkan mellan skola och arbetsliv, utvecklat vägledningen genom nya arbetsformer/metoder samt har gett goda exempel på vägledning.

Vägledarpriset

Priset består av 15000 svenska kronor, diplom i ram och blommor samt ett års medlemskap i Sveriges vägledarförening. Prisutdelning sker vid den årliga vägledarkonferensen till den/de som på ett särskilt förtjänstfullt sätt synliggjort studie- och yrkesvägledning. Tremedia står för prissumman.
Nominering av kandidat mottages senast 25 augusti 2019.

Vid funderingar kontakta Ann-Caroline Henriksson, anncaroline.henriksson@gmail.com

 

Här kan du nominera kandidat till Vägledarpriset!

  (*=obligatoriskt)

  Ämne

  Kandidatens..

  *Namn

  *Yrkestitel

  *Arbetsplats

  *Postdadress

  *Epost

  *Utbildning

  *Motivering

  Bifoga gärna motiveringen som bilaga(PDF eller TXT-fil)

  Två goda exempel från den/de nominerades verksamhet

  Filer att skicka..(PDF eller TXT-fil- max 8mb per fil

  *Jag/vi som nominerar (namn, e-post och telefon)

  Captcha-quiz