Vägledarpriset


Syfte

Att lyfta fram studie- och yrkesvägledare som har visat särskilt engagemang för vägledning inom utbildning, arbetsliv, främjat nationellt eller internationellt samarbete, samverkan mellan skola och arbetsliv, utvecklat vägledningen genom nya arbetsformer/metoder och har gett goda exempel på vägledning.

Vägledarpriset

Priset består av ett stipendium på 15 000 svenska kronor, diplom i ram och blommor samt ett års medlemskap i Sveriges vägledarförening. Prisutdelning sker vid den årliga vägledarkonferensen till den/de som på ett särskilt förtjänstfullt sätt synliggjort studie- och yrkesvägledning. Tremedia står för prissumman. Som mottagare av stipendiet förväntas vinnaren att delta i en intervju i tidskriften Vägledaren samt medverka med ett seminarium på Sveriges Vägledarförenings Rikskonferens nästkommande år.
Nominering av kandidat mottages senast 20 september 2021.

Krav för nominering

Den nominerade skall vara behörig studie- och yrkesvägledare.

Vid funderingar kontakta Ann-Caroline Henriksson, anncaroline.henriksson@gmail.com

Vägledarpriset 2021

Nomineringstiden för Vägledarpriset 2021 har gått ut. Årets vinnare presenteras på Vägledarkonferensen 2021.