Konferens-arkivKonferensdokumentation 2024

Vägledning av alla, för alla – vägledningens kompensatoriska uppdrag

Ett av studie- och yrkesvägledares större uppdrag är att arbeta kompensatoriskt för att främja likvärdighet och ge individer självkänsla, identitet och framtidshopp. Men hur ser det egentligen ut runt omkring i vårt land? Den svenska modellen gör att Sverige är möjligheternas land. Här kan du få både en andra och tredje chans att ombestämma dig, reparera tidigare skolgång och att hitta nya möjligheter genom hela livet. Hur bidrar vi studie- och yrkesvägledare till det livslånga lärandet och till att Sverige ska fortsätta vara möjligheternas land?

Program 21-22 mars 2024

Moderator Agneta Söderlund

Anna Borg Att vägleda vid övergångar- utmaningar och möjligheter

Joakim Cao AI och ChatGPT i SYV

Cecilia Stigedahl och Maria Söderholm – Hur kan vi tillämpa aktuell forskning i vägledningsarbetet

Konferensdokumentation 2022

Vägledning för social rättvisa och frigörelse

Vår samtid har kommit att präglas av diskussioner om sociala utmaningar. Sociala skillnader har alltmer vidgat klyftorna i samhället. Hur kan vägledning vara ett medel för att uppnå social rättvisa och självförsörjning? Hur kan vi vägleda så att fler ges möjlighet till utbildning och arbete. Kan vägledningen utvecklas med empatisk förmåga och interkulturell kompetens.

Program 27 oktober 2022
Moderator Alexandra Pascalidou

Nicolas Lunabba, Sociala lösningar på sociala problem

Tristram Hooley, The five signposts to a socially just career guidance

Nancy Arthur, Social Justice: At the Heart of Career Guidance

Mattias Nylund, Mohammad Ammar Syed och Elisabeth Berg, FinnFram Forskarskola

28 oktober, digitala workshops
Nancy Arthur, Social Justice Advocacy in Everyday Career Practice

Tristram Hooley, Building a radical career imaginary: A socially just approach to career counselling

Digitala seminarier
Jeannette Lehninger och Nina Ahlroos, Internationella möjligheter för studie- och yrkesvägledare

Joakim Cao, Sommarpraktik för killar att intressera unga män för högre studier inom vård, omsorg och pedagogik

Frida Klar, Varierande och inkluderande vägledning

Region Stockholm, Centrum för arbets- och miljömedicin, Mötet mellan studie- och yrkesvägledaren och en student med NPF – Ett vägledarsamtal, + Analys av vägledningssamtalet mellan studie-/yrkesvägledaren och studenten med NPF + Studie- och yrkesvägledning av personer med NPF – Vad säger forskningen? + Vikten av medicinsk studie- och yrkesvägledning – Fallexempel

E-kampen, Entreprenörskap & företagande – den tredje vägen till egen försörjning

Konferensdokumentation 2021

Vägledning i en pandemipåverkad väntan på framtiden, digital konferens

Hur kan vi vägledare förbereda åtgärder, insatser och strategier för framtiden? Kan vi se perioden under och efter pandemin som en möjlighet att utveckla karriärvägledningssystem, metoder och strategier för att förbättra åtkomst till vägledning? Ur kris kommer även positiva effekter att ta vara på och nya innovativa lösningar som kan förstärka vägledningen i Sverige.

Moderator Frida Boisen

Föreläsare och presentationer:

Sven Bremberg, Psykisk hälsa bland unga, trender, förklaringar och åtgärder

Jaana Kettunen och Mia Lindberg,  Karriärvägledning i en ny tid

Fredrik Löfgren, Trots eller tack vare pandemin fortsätter utvecklingen av AI allt snabbare och framtiden är snart nutid

John Andersson och Sandra Offesson Arbetsförmedlingen,Arbetsmarknaden efter pandemin

Digitala seminarier

Börje Lindqvist, Lars Hugsén och Agneta Andersson, Framtidskortet- ett nyskapande digitalt vägledningsverktyg för professionella samtal

Joakim Cao, Digitalt hopp – att arbeta med hopp och aktivt engagemang trots avstånd

David Spak, Hållbara samarbeten för stärkt karriärlärande och framtidsval

Jeannette Lehninger och Nina Ahlroos, Internationella möjligheter för professionsutveckling

Sara Nordström, Studie- och yrkesvägledaren i klassrummet

Konferensdokumentation 2020

Finns det mål och mening med vår färd, digital konferens

Att som vägledare eftersträva hög kvalitet i våra möten krockar ofta med verklighetens krav på kvantitet. Är vi pålitliga, trovärdiga, tillgängliga, kommunikativa, tjänstvilliga, har ett bra bemötande, inlevelseförmåga och rätt utbildning för vårt uppdrag?

2020 års konferens vill få dig som vägledare att reflektera över kvalité i ordets rätta bemärkelse!

Program 2020

Föreläsare:
Dr. Norman E. Amundson och Andrea Fruhling, The Heart and Soul of Career Guidance
Dr Barbara Bassot, Client-centred practice: firm foundation or shifting sand?
Jonna Linde, ”Det är på liv och död” – Vägledning med höga insatser
Fredrik Löfgren, AI och framtiden – hotet och möjligheterna

Konferensdokumentation 2019

Allt är möjligt- en vägledning i framkant

2019 års konferens hade som syfte att göra deltagarna uppmärksamma på de normer och värderingar som påverkar våra
samtal och bidra till att vi med vidgade perspektiv tar oss an framtiden.

Ur programmet: “Med vilka attityder och värderingar går vi studie- och yrkesvägledare in i våra samtal där vi träffar vägledningssökande
vars normer helt skiljer sig från våra. Hur kan du motivera individer att engagera sig i sin framtid när vi vet så lite om yrken som t.ex molnvakt, humordirektör, distans-kirurg eller robotfamiljeterapeut. Är vi vägledare rustade för att möta framtiden när hälften av jobben i Sverige riskerar att bli digitalt ersatta”

Program 2019

Presentationer från konferensen
Sara Lund/Claes Schmidt
Mikaela Aare
Nina From och Elisabeth Aguilera- Arbetsförmedlingen
Per Lundgren- SKAL
Myndigheter i samverkan- valideringsstöd (flera presentationer)

Konferensdokumentation 2018

IAEVG; A need for change

The theme of the conference is A Need for Change. Major conflicts and environmental disasters in recent years have resulted in the biggest mass movement of refugees the world has ever experienced. Countless children, young people and adults have been forced to create a new future in a new country and a new culture. Labour mobility is greater than ever.

Where do our educational and vocational guidance counsellors find themselves in all this? How can we deal with the current situation, and what will it be like in the future? What are the challenges facing us? What will be demanded of us in the future?

Detaljerat konferensprogram

Moderator: Anders Lovén

Huvudföreläsare 2 okt 
Zinat Pirzadeh, “How strange is a stranger”
Andreas Fejes, Migration, learning and social inclusion
Mats Trondman, “I never want to lose that key”: On School as opportunity structure for school achievement in multicultural society

Huvudföreläsare 3 okt
Dr. Mary McMahon, Dr. Nancy Arthur, Dr. Roberta Neault och Professor Jenny Bimrose, Career guidance theories and practice working for change

Huvudföreläsare 4 okt
Jim Sampson, Social Media and the Evolving Role of the Counselor: Opportunities and Challenges

Konferensdokumentation 2017

Vägledningen så in i Norden!

Vi lever i en alltmer global värld där vi tvingas till nya överväganden. I de nordiska länderna har vi mycket gemensamt men också en hel del som skiljer oss. Många av utmaningarna är gemensamma som svårigheten att hålla balans mellan det som är och det som skall bli. Just detta är vägledarens utmaning i möten med unga och vuxna. Med hjälp av inblickar i forskning och beprövad erfarenhet från utbildning och arbetsmarknad förbereder vi oss bättre för det nya landskapet. Det handlar om att ta med sig det bästa från nutid och dåtid och rusta sig själv och de sökande för framtiden.

Sveriges Vägledarföreningens konferensprogram 2017

Presentationer från konferensen

Lise Bach
Alla har en egen historia att berätta

Konferensdokumentation 2016

Sveriges Vägledarföreningens konferensprogram 2016

Moderator Noomi Hedlund

Presentationer från konferensen

Gray Poehnell

Hope-Filled Engagement trough Mattering

Hope-Filled Engagement

A Better Story

Magnus Henrekson

Framtidens arbetsmarknad

Mari Carmen Alcántara Velázquez

Etablering i arbete (EVA)

Björn Kalin mfl

Att arbeta med kulturkompetens i studie- och yrkesvägledning

Lotten Johansson

Studie- och yrkesvägledning i lägre åldrar

Mattias Carlsson och Börje Lindqvist

The Path – ett individanpassat målplaneringsverktyg som skapar struktur och motivation

The Path – frågor till kort

Konferensdokumentation 2015

Årets Moderator: Mia Lindberg

Välkomnade konferensdeltagarna till  Sveriges Vägledarförening fyller 40 år.

Presentationer från konferensen

Brigitta Torgrimson och Lena Berg
Framtid Inventering Arbete