Etik


Sveriges Vägledarföreningens etiska deklaration och riktlinjer är avsedda att tjäna som stöd vid yrkesetiska ställningstaganden och dilemman som underlag för diskussion och reflektion. Med riktlinjerna vill SVF även bidra till att rikta vägledares uppmärksamhet mot den variation av etiska frågor som förekommer inom fältet. Riktlinjerna ska dessutom stödja vägledare att agera självständigt vid t ex intressekonflikter och/eller när vägledningssökande drabbas av orättfärdiga villkor.

Under 2020 har etiska rådet utvecklat en vägledning i etik och juridik för vägledare inom skola.