Etiska rådet


Föreningen har utsett ett etiskt råd vars uppgift är att särskilt utveckla och bevaka frågor kring vägledningens etik. Etiska rådet kan också biträda vid de dilemman som kan uppstå och erbjuder en möjlighet att erhålla stöd vid svårare avvägningar.

Har du hamnat i ett dilemma och behöver hjälp?
Skriv till oss på etik(at)vagledarforeningen.se

Katarina Petersson, sammankallande
Studievägledare på Institutionen för Psykologi vid Uppsala universitet. Arbetat inom grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, universitet och en kort tid på Arbetsförmedlingen. Jag har främst varit verksam i Uppsala kommun. Har erfarenhet av elever och studenter i behov av särskilt stöd både inom den kommunala verksamheten samt på universitetsnivå. Medlem i Etiska rådet sedan 2006 och deltog vid den senaste revideringen av de Etiska riktlinjerna. Är styrelseledamot i Sveriges vägledarförening.

Agne Rehnberg
Studie- och yrkesvägledare på Luleå gymnasieskola. Arbetat som studie- och yrkesvägledare med många program inom gymnasieskolan och med elever i behov av särskilt stöd på grundskolenivå. Jag har även erfarenhet av vägledningsarbete på universitetsnivå. Jag har varit verksam i flera kommuner. Är med i Etiska rådet och deltagit i arbetet med den senaste revideringen av de etiska riktlinjerna. Tidigare styrelseledamot i Sveriges vägledarförening och delaktig i konferensgruppen.

Åsa Sundelin
Lektor i pedagogik vid Stockholms universitet, institutionen för pedagogik och didaktik. Undervisar och forskar vid studie- och yrkesvägledarprogrammet och ansvarig för studiegången Karriärutveckling och vägledning i masterprogrammet i pedagogik. Erfarenhet av vägledningsarbete inom främst grund- och gymnasieskola och med elever i behov av särskilt stöd. Tidigare styrelseledamot i Sveriges vägledarförening och sedan några år medlem i Etiska rådet.

Veronica Fransson Isaksson
Arbetat som studie- och yrkesvägledare inom grundskolan och vid folkhögskola. Har även erfarenhet av arbete med arbetsmarknadstjänster som stöd och matchning och grundläggande moduler. Nu tjänst som samordnare för SYV och som studie- och yrkesvägledare inom särskolan i Karlskrona kommun. Suppleant i Sveriges vägledarförenings styrelse.

Börje Lindqvist
Studie- och karriärvägledare med mångårig erfarenhet av studie- och karriärvägledning inom olika skolformer och utvecklingsprojekt. Arbetar för närvarande vid Projekt- och utvecklingsavdelning, Luleå kommun som projektledare för DigiSYV samt biträdande projektledare i projektet Integration & Tillväxt vid Länsstyrelsen i Norrbotten. Ledamot i olika regionala och lokala kompetensförsörjningsråd samt i Skolverkets referensgrupp för studie- och yrkesvägledning. Tidigare styrelseledamot i Sveriges vägledarförening