Etiska rådet


Föreningen har utsett ett etiskt råd vars uppgift är att särskilt utveckla och bevaka frågor kring vägledningens etik. Etiska rådet kan också biträda vid de dilemman som kan uppstå och erbjuder en möjlighet att erhålla stöd vid svårare avvägningar.

Har du hamnat i ett dilemma och behöver hjälp?
Skriv till oss på etik(at)vagledarforeningen.se

Katarina Petersson, sammankallande

Studievägledare på Institutionen för Psykologi vid Uppsala universitet. Arbetat inom grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, universitet och en kort tid på Arbetsförmedlingen. Jag har främst varit verksam i Uppsala kommun. Har erfarenhet av elever och studenter i behov av särskilt stöd både inom den kommunala verksamheten samt på universitetsnivå. Medlem i Etiska rådet sedan 2006 och deltog vid den senaste revideringen av de Etiska riktlinjerna. Är styrelseledamot i Sveriges vägledarförening.

Åsa Sundelin

Lektor i pedagogik vid Stockholms universitet, institutionen för pedagogik och didaktik. Undervisar och forskar vid studie- och yrkesvägledarprogrammet och ansvarig för studiegången Karriärutveckling och vägledning i masterprogrammet i pedagogik. Erfarenhet av vägledningsarbete inom främst grund- och gymnasieskola och med elever i behov av särskilt stöd. Tidigare styrelseledamot i Sveriges vägledarförening och sedan några år medlem i Etiska rådet.

Börje Lindqvist

Utbildad studie- och yrkesvägledare med mångårig erfarenhet av studie- och karriärvägledning inom olika skolformer och utvecklingsprojekt. Arbetar idag som utvecklare vid tillväxt och utvecklingsavdelningen i Luleå kommun med uppdrag som processledare för vuxenutbildningens utvecklingsarbete – Vägledning som hela skolans ansvar samt Framtidskortet och Valideringscentralen (ett digitalt verktyg och stöd i väglednings- och valideringsarbetet). Är för närvarande medlem i regionala kompetensrådet i Norrbotten samt skolverkets referensgruppen för studie- och yrkesvägledning och nationella nätverket för samordnare inom studie- och yrkesvägledning. Tidigare styrelseledamot i Sveriges vägledarförening.

Madelene Stenmark Rönnberg

Studie- och karriärvägledare på Studentavdelningen, Uppsala universitet. Möter i vägledarrollen både studenter, blivande studenter, karriärväxlare och alumner i samtal om framtid och karriär. Ansvarar för utveckling av det strategiska karriärstödet vid Uppsala universitet. Poddar i Studie- och karriärpodden samt utvecklat färdighetsappen SkillMill. Erfarenhet av vägledningsarbete främst vid universitet och högskolor samt tidigare arbetat vid kommunalt vägledningsentra. Även erfarenhet av större internationella Erasmusprojekt riktat till vägledare. Tidigare styrelseledamot i Sveriges Vägledarförening.

SVF Balanssten