Academia


academia

Internationella studiebesök för studie- och yrkesvägledare

Sveriges vägledarförening ingår i ett nätverk i Europa som kallas Academia. Inom samarbetet har man organiserat utbyten för studie- och yrkesvägledare i Europa under många år.

Sedan 2017 har Sveriges vägledarförening ett samarbete med Euroguidance Sweden för att kunna erbjuda denna möjlighet för yrkesverksamma vägledare. Euroguidance Sweden finansierar boende, resa och traktamente. Ett fint erbjudande som din arbetsgivare säkert kan uppskatta och se nyttan av!

Studiebesök 2023 och 2024

Ansök senast 30 november 2022.

Academia vänder sig till

  • Yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare inom olika verksamheter och nivåer
  • Företräde ges till sökande som inte tidigare åkt inom Academia

För dig inom skola och vuxenutbildning

För att du ska kunna ansöka behöver din skola/arbetsplats bli konsortiemedlem. Ansökan görs genom att fylla i ert OID i formuläret.

Om ni inte redan har ett sådant nummer, måste du i samband med ansökan registrera din skola i EU-kommissionens databas Organisation Registration system – ett enkelt förfarande som genererar ett nummer som du sedan ska uppge i din ansökan, läs mer på utbytens webbplats: 

Registrera skola och få organisations-id

Tänk på att först stämma av med skolans rektor eller internationella koordinator innan du registrerar din skola/enhet i databasen. När din skola/organisation ansökt skickas ett kontrakt som din rektor/chef måste godkänna.
Sedan kommer du att kunna åka nästkommande år, dvs våren 2024. Vi välkomnar särskilt Vägledningcentrum eller skolor som har flera vägledare som kan delta. Man kan anmäla intresse för att delta redan nu.

För dig inom högre utbildning eller på Arbetsförmedlingen

Du kan anmäla dig i höst och åka ut redan våren 2023. 

Se utbudet på Euroguidance.eu

Alla tillgängliga alternativ finns publicerade på Euroguidance-nätverkets hemsida:

Training opportunities at Euroguidance.eu

Ansökningsblankett

Academia application form 2022-23 (Ladda ner Word-fil)

Följ instruktionerna och mejla in din ansökan till oss.

utbyteacademia(at)gmail.com

Tänk på. För att din ansökan ska bearbetas krävs det att den är ifylld på engelska och att den är komplett. Tänk också på att stämma av med arbetsgivaren innan du söker.

Efter ditt besök

De flesta utbyten pågår under en vecka och blir du en av dem som antas, ber vi dig skriva en reserapport när du kommit hem. Den publiceras på UHR:s vägledarsidor och i Vägledarföreningens medlemstidning. Du kommer även att bli inbjuden till en workshop där du får dela dina erfarenheter med andra som har varit iväg.