Academia


academia

Internationella studiebesök för studie- och yrkesvägledare

Sveriges vägledarförening ingår i ett nätverk i Europa som kallas Academia. Inom samarbetet har man organiserat utbyten för studie- och yrkesvägledare i Europa under många år.

Sedan 2017 har Sveriges vägledarförening ett samarbete med Euroguidance Sweden för att kunna erbjuda denna möjlighet för yrkesverksamma vägledare. Euroguidance Sweden finansierar boende, resa och traktamente. Ett fint erbjudande som din arbetsgivare säkert kan uppskatta och se nyttan av!

Studiebesök 2022

Sista ansökningsdag var 22 november 2021 för utbyte under 2022.

Academia vänder sig till

  • Yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare inom olika verksamheter och nivåer
  • Företräde ges till sökande som inte tidigare åkt inom Academia

Både boende, resa och traktamente finansieras för vägledare som vill åka på ett utbyte. De flesta utbyten pågår under en vecka och blir du en av dem som antas, ber vi dig skriva en reserapport när du kommit hem. Den publiceras här på hemsidan, i tidningen Vägledaren samt på UHR:s vägledarsidor. Du kommer även att bli inbjuden till en workshop där du får dela dina erfarenheter med andra som har varit iväg.