Årsmöte


Årsmöte 2019

Sveriges Vägledarförening har sitt årsmöte fredagen den 29 Mars på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm. I samband med årsmötet kommer föreningen att anordna ett seminarium på temat “Vägledarlyftet- nu lyfter vi professionen”. Seminariet är mellan kl 10:00-15:00 och årsmötet startar sedan 15:15.

 

Årsmöte 2018

Sveriges Vägledarförening har sitt årsmöte fredagen den 16 mars 2018 kl 15.15 – 18.00 på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm. Missa inte föreningens seminarium Vägledningens roll i ett samhälle med växande klyftor – finns förutsättningarna för en likvärdig och kompensatorisk vägledning? mellan kl 10.00 – 15.00 före årsmötet.

 

Årsmöte 2017

Sveriges Vägledarförening har sitt årsmöte fredagen den 24 mars 2017 kl 15.15 – 18.15 på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm. Föreningen bjuder på middag årsmötet. Missa inte föreningens seminarium “Den olikvärdiga vägledningen – en diskussion om de som får och de som inte får”, mellan kl 10.00 – 15.00 före årsmötet.

 

Se inbjudan till årsmöte med fullmakt 2017

Årsmöte 2016

Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte lördagen den 19 mars kl 11.00 – 16.00 på Scandic Hotell Alvik i Bromma, Stockholm.

 

 

Årsmöte 2015

 

Årsmöte 2014

 

Årsmöte 2013

 

Årsmöte 2012