Årsmöte


Årsmöte 2022

Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte digitalt torsdagen den 24 mars 2022.

Anmälan till årsmötet har nu stängt.

Arkiv, tidigare årsmöten

 Årsmöte 2020

Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte fredagen den 27 mars. Med anledning av smittoläget i landet av covid-19 beslutade styrelsen att hålla ett webbaserat årsmöte.

#Vägledarlyftet – nytt preliminärt datum
Seminariet #Vägledarlyftet kommer preliminärt att genomföras onsdagen den 21 oktober på Essinge konferens i anslutning till föreningens årskonferens som är planerad till den 22-23 oktober.

På styrelsens vägnar beklagar jag att vi måste ändra planerna men jag tror att ni alla är fullt medvetna om läget i landet. Vi hoppas att ni alla klarar er genom den här kritiska perioden och att vi ses på höstens konferens.

Styrelsen genom
Karin Asplund
ordförande

 

Årsmöte 2019

Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte fredagen den 29 Mars på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm. I samband med årsmötet hade föreningen  ett seminarium på temat “Vägledarlyftet- nu lyfter vi professionen”.

Årsmöte 2018

Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte fredagen den 16 mars 2018 kl 15.15 – 18.00 på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm. I samband hölls seminariet Vägledningens roll i ett samhälle med växande klyftor – finns förutsättningarna för en likvärdig och kompensatorisk vägledning?

Årsmöte 2017

Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte fredagen den 24 mars 2017 kl 15.15 – 18.15 på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm. Föreningen bjöd även in till sitt seminarium “Den olikvärdiga vägledningen – en diskussion om de som får och de som inte får”.

Se inbjudan till årsmöte med fullmakt 2017

Årsmöte 2016

Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte lördagen den 19 mars kl 11.00 – 16.00 på Scandic Hotell Alvik i Bromma, Stockholm.

Årsmöte 2015

 

 

Årsmöte 2014

 

Årsmöte 2013

 

Årsmöte 2012