Årsmöte


Inbjudan till årsmöte torsdagen den 21 mars 2024

Årsmötet hålls fysiskt i direkt anslutning till föreningens konferens på Mötesplats Mariatorget, Stockholm. Det kommer också att finnas möjlighet till digitalt deltagande.  

Tid:  17.00 – 20.00 

Varje medlem har en röst  

Du som medlem har en viktig funktion för vårt föreningsarbete. Du kan antingen delta själv, eller med fullmakt låta någon annan representera dig. Fullmakt via e-post, eller vanlig post, ska vara föreningen tillhanda senast den 14 mars 2024.  

Rätt till deltagande och rösträtt har de som senast den 14 mars 2024 betalt in medlemsavgift. 

För att kunna ingå i röstlängden vid årsmötet måste anmälan om deltagande inkommit till föreningen senast 14 mars 2024. Skicka namn, mejladress, adress samt medlemsnummer till: info(at)vagledarforeningen.se

Motioner 

Motioner sänds till info(at)vagledarforeningen.se senast 21 januari 2024.  

Valberedning  

Du kan nominera kandidater till uppdrag i Sveriges Vägledarförening, kontakta 

Paola Lineo Romero – webb(at)vagledarforeningen.se
Johanna Möller – jj.moller(at)live.se eller
Jonas Vilhelmsson – jonasihaga.bo33(at)gmail.com

Dagordning 

Dagordning årsmöte 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Vägledarens verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024 prioriterade områden

Valberednings förslag 2024

Varmt välkomna! 

Karin Asplund, ordförande

Anmäl dig till årsmötet

  (*=obligatoriskt)

  *Ditt namn:

  *Epostadress:

  *Ditt medlemsnummer:
  Kontakta medlemsansvarig anita.edvinsson(at)gmail.com vid frågor.

  Arkiv, tidigare årsmöten

  Årsmöte 2023

  Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte digitalt torsdagen den 24 mars 2023.

  Protokoll årsmöte 2023

  Årsmöte 2022

  Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte digitalt torsdagen den 24 mars 2022.

   Årsmöte 2020

  Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte fredagen den 27 mars. Med anledning av smittoläget i landet av covid-19 beslutade styrelsen att hålla ett webbaserat årsmöte.

  #Vägledarlyftet – nytt preliminärt datum
  Seminariet #Vägledarlyftet kommer preliminärt att genomföras onsdagen den 21 oktober på Essinge konferens i anslutning till föreningens årskonferens som är planerad till den 22-23 oktober.

  På styrelsens vägnar beklagar jag att vi måste ändra planerna men jag tror att ni alla är fullt medvetna om läget i landet. Vi hoppas att ni alla klarar er genom den här kritiska perioden och att vi ses på höstens konferens.

  Styrelsen genom
  Karin Asplund
  ordförande

   

  Årsmöte 2019

  Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte fredagen den 29 Mars på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm. I samband med årsmötet hade föreningen  ett seminarium på temat “Vägledarlyftet- nu lyfter vi professionen”.

  Årsmöte 2018

  Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte fredagen den 16 mars 2018 kl 15.15 – 18.00 på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm. I samband hölls seminariet Vägledningens roll i ett samhälle med växande klyftor – finns förutsättningarna för en likvärdig och kompensatorisk vägledning?

  Årsmöte 2017

  Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte fredagen den 24 mars 2017 kl 15.15 – 18.15 på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm. Föreningen bjöd även in till sitt seminarium “Den olikvärdiga vägledningen – en diskussion om de som får och de som inte får”.

  Se inbjudan till årsmöte med fullmakt 2017

  Årsmöte 2016

  Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte lördagen den 19 mars kl 11.00 – 16.00 på Scandic Hotell Alvik i Bromma, Stockholm.

  Årsmöte 2015

   

   

  Årsmöte 2014

   

  Årsmöte 2013

   

  Årsmöte 2012