Årsmöte


Årsmöte 2020

Sveriges Vägledarförening har sitt årsmöte fredagen den 27 mars på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm. I samband med årsmötet har föreningen  ett seminarium på temat “Vägledarlyftet- Vi skapar framtidens vägledning”. Seminariet börjar kl 10:00. Årsmötet sker sedan kl 15:15.

Årsmöte 2019

Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte fredagen den 29 Mars på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm. I samband med årsmötet hade föreningen  ett seminarium på temat “Vägledarlyftet- nu lyfter vi professionen”.

Årsmöte 2018

Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte fredagen den 16 mars 2018 kl 15.15 – 18.00 på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm. I samband hölls seminariet Vägledningens roll i ett samhälle med växande klyftor – finns förutsättningarna för en likvärdig och kompensatorisk vägledning?

Årsmöte 2017

Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte fredagen den 24 mars 2017 kl 15.15 – 18.15 på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm. Föreningen bjöd även in till sitt seminarium “Den olikvärdiga vägledningen – en diskussion om de som får och de som inte får”.

Se inbjudan till årsmöte med fullmakt 2017

Årsmöte 2016

Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte lördagen den 19 mars kl 11.00 – 16.00 på Scandic Hotell Alvik i Bromma, Stockholm.

Årsmöte 2015

Årsmöte 2014

Årsmöte 2013

Årsmöte 2012