Årsmöte


Årsmöte 2021

Sveriges Vägledarförening har sitt årsmöte digitalt fredag den 26 mars 2021 kl 15:15-18:00.

För att få en länk till det digitala mötet behöver du anmäla dig genom formuläret nedan. Mötet kommer att genomföras i Microsoft Teams där du kan delta via din dator utan nedladdning eller via mobilappen Teams.

Du som medlem har en viktig funktion för vårt föreningsarbete. Du kan antingen delta själv, eller med fullmakt låta någon annan representera dig. Fullmakt per post ska vara tillhanda senast 19 mars 2021.

För att kunna ingå i röstlängden vid årsmötet måste anmälan om deltagande inkommit till föreningen senast 19 mars 2021.

Läs inbjudan för mer information om motioner, rätt till deltagande, valberedning m.m.

Inbjudan och fullmakt årsmöte SVF 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021 prioriterade områden

Valberedningens förslag

Vid frågor om Balans- och Resultatrapport, kontakta Tommy Ripmarken, tommy.vagledarforeningen(at)telia.com
070-603 82 34.

Anmälan digital årsmöte 26 mars 2021

  (*=obligatoriskt)

  *Ditt namn:

  *Epostadress:

  *Ditt medlemsnummer:
  Kontakta medlemsansvarig anita.edvinsson(at)gmail.com vid frågor.

  *Captcha-quiz

   

  Årsmöte 2020

  Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte fredagen den 27 mars. Med anledning av smittoläget i landet av covid-19 beslutade styrelsen att hålla ett webbaserat årsmöte.

  #Vägledarlyftet – nytt preliminärt datum
  Seminariet #Vägledarlyftet kommer preliminärt att genomföras onsdagen den 21 oktober på Essinge konferens i anslutning till föreningens årskonferens som är planerad till den 22-23 oktober.

  På styrelsens vägnar beklagar jag att vi måste ändra planerna men jag tror att ni alla är fullt medvetna om läget i landet. Vi hoppas att ni alla klarar er genom den här kritiska perioden och att vi ses på höstens konferens.

  Styrelsen genom
  Karin Asplund
  ordförande

   

  Årsmöte 2019

  Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte fredagen den 29 Mars på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm. I samband med årsmötet hade föreningen  ett seminarium på temat “Vägledarlyftet- nu lyfter vi professionen”.

  Årsmöte 2018

  Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte fredagen den 16 mars 2018 kl 15.15 – 18.00 på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm. I samband hölls seminariet Vägledningens roll i ett samhälle med växande klyftor – finns förutsättningarna för en likvärdig och kompensatorisk vägledning?

  Årsmöte 2017

  Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte fredagen den 24 mars 2017 kl 15.15 – 18.15 på Essinge konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm. Föreningen bjöd även in till sitt seminarium “Den olikvärdiga vägledningen – en diskussion om de som får och de som inte får”.

  Se inbjudan till årsmöte med fullmakt 2017

  Årsmöte 2016

  Sveriges Vägledarförening hade sitt årsmöte lördagen den 19 mars kl 11.00 – 16.00 på Scandic Hotell Alvik i Bromma, Stockholm.

  Årsmöte 2015

   

   

  Årsmöte 2014

   

  Årsmöte 2013

   

  Årsmöte 2012