IAEVG


International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG) är en organisation där Sveriges Vägledarförening är medlem via Nordiska Föreningen för studie- och yrkesvägledning (NFSY). IAEVG anordnar årligen en konferens som hålls runt om i världen och 2018 stod Sveriges Vägledarförening som värd för konferensen i Göteborg. IAEVG firade sitt 50-års jubileum i Paris i september 2001.

Om du är intresserad och tidigare inte varit iväg kan det vara dags att passa på. Det är en konferens där giganterna möter fotfolket. Här möter du kollegor från hela världen och som bonus ges du möjlighet att lyssna och ibland också få tala med de stora teoretikerna inom området.

Medlemskap

Ett individuellt medlemskap kostar 60 USS/år. Av informationen som skickas hem till dig framgår hur du kan betala in din medlemsavgift till IAEVG:s kassör i England. Enklast är via internationellt bankkort, annars får man betala in till angivet bankkonto. Institutioner och föreningar kan bli stödmedlemmar. Avgiften är lägst 60 UUS/år.

IAEVG:s kassör skickar varje vår ut faktura på medlemsavgiften. Alla som har betalat medlemsavgiften i tid har rösträtt i valet av ny styrelse och i andra frågor vid general Assembly som hålls vart fjärde år. I medlemsavgiften ingår:

  • Alla medlemmar får ett medlemsblad som utkommer med några nummer per år samt en bulletin. I dessa får man inblick i vad som händer inom vägledningen runt om i världen.
  • Rabatt på deltagaravgiften till de internationella konferenserna som stöds av IAEVG

Instruktioner för att ansöka/förnya medlemskap i IAEVG

För mer information kontakta Karin Asplund krmasplund(at)hotmail.com