Styrelsen


Ordförande

Karin Asplund
krmasplund(at)hotmail.com
070-312 02 11

Kassör

Jeanette Ekström
4xekberg(at)telia.com
070-645 23 26

Ledamot/sekreterare

William Lindo
lindowilly(at)hotmail.com
070-740 83 80

Ledamot/vice ordförande

Jeanette Lehninger
jeannettelehninger(at)gmail.com
076-044 27 87

Ledamot

Katarina Petersson
vagledarforeningen.katarina(at)gmail.com
070-820 39 39

Ledamot

Ann-Caroline Henriksson
anncaroline.henriksson(at)gmail.com
076-102 47 60

Ledamot

Monica Levin
monica.levin(at)valjdinframtid.se
073-158 60 76

Suppleant

Bahar Holmberg
baharholmberg(at)hotmail.gmail.com

Suppleant

Nina Ahlroos
nina.ahlroos(at)uhr.se

Tidningen Vägledaren

Chefredaktör

Johanna Möller
jjmoller(at)live.se
070-965 55 64

Redaktör

Agneta Söderlund
agneta.soderlund(at)bahnhof.se
070-587 27 39

Redaktör

Lotta Lindström
syolotta(at)hotmail.com

Redaktör
Mia Lindgren
mia.lindberg54(at)gmail.com

Redaktör och layout
David Spak
david(at)syvutveckling.se

Valberedning

Valberedning
Jonas Wilhelmsson
jonasihaga.bo33(at)gmail.com

Lotten Johansson
lotten(at)hejsyv.se

Mikaela Zelmerlöw

Etiska rådet

Katarina Petersson, sammankallande
vagledarforeningen.katarina(at)gmail.com

Madelene Stenmark Rönnberg
madelene.ronnberg(at)uu.se

Nordiska Föreningen för Studie- och Yrkesvägledning (NFSY)

Karin Asplund

krmasplund(at)hotmail.com
070-312 02 11

Katarina Peterson

vagledarforeningen.katarina(at)gmail.com
070-820 39 39

Aino Collmar

Medlemsansvarig

Anita Edvinsson
Tessins väg 2 IV
217 58 Malmö
anita.edvinsson(at)gmail.com
073-385 62 70

Revisor