Styrelsen


Ordförande
Karin-2016
Karin Asplund
krmasplund(at)hotmail.com
070-312 02 11

Kassör
Tommy-2016
Tommy Ripmarken
tommy.vagledarforeningen(at)telia.com
070-603 82 34
Ledamot

Katarina Petersson
vagledarforeningen.katarina(at)gmail.com
070-820 39 39
Ledamot
tarja-2016
Tarja Ståhl
tarja.stahl(at)arbetsformedlingen.se
073-674 79 90
Ledamot

Ann-Caroline Henriksson
anncaroline.henriksson(at)gmail.com
076-102 47 60
Ledamot/sekreterare

Lina Hult Holm
info(at)vagledarforeningen.se
0737607957
Ledamot

Jeanette Ekberg
4xekberg(at)telia.com
0706-45 23 26

Ledamot/Vice ordförande

Jeanette Lehninger
jeannette.lehninger(at)gmail.com
076-044 27 87

Suppleant

William Lindo
lindowilly(at)hotmail.com
070-740 83 80

Suppleant

Veronica Fransson Isaksson
veronica_fransson(at)hotmail.com
070-48 70 222

Suppleant/webbredaktör

Hanna Grinde
hannagrinde(at)hotmail.se
webb(at)vagledarforeningen.se

Suppleant

Volkan Serengil
volkan(at)serengil.se

Medlemsansvarig

Anita Edvinsson
Lommarpsvägen 54
288 34 Vinslöv
anita.edvinsson(at)gmail.com
073-385 62 70

Valberedning
Johanna Möller, sammankallande jjmoller(at)live.se
Torbjörn Nilsson torbjorn.nilsson(at)xpress.se
Lena Collin lena.collin59(at)gmail.com

Etiska rådet
etik(at)vagledarforeningen.se
Katarina Petersson, sammankallande
Agne Rehnberg
Åsa Sundelin
Veronica Fransson Isaksson
Angelica Reinholdsson
NFSY
(Nordiska Föreningen för Studie-
och Yrkesvägledare )
Karin Asplund – ordinarie
Ing-Britt Eriksson – ordinarie
Katarina Petersson -suppleant
Lena Collin – suppleant
 

Tidningen Vägledaren

Chefsredaktör


Agneta Söderlund
agneta.soderlund(at)bahnhof.se
Arb: 070-616 24 04
Mob: 070-582 739

Redaktör


Johanna Möller
jjmoller(at)live.se
070-969 55 64

Redaktör


David Spak
david(at)syvutveckling.se

Revisor

James Sandstedt
sandstedt.james(at)gmail.com
0380-51 79 60

Revisor

William Petersson

Revisorssuppleant

Ingbritt Eriksson