Mina sidor


Nu kan du som medlem logga in på medlemsportalen. Var och en sätter sitt egna lösenord, förutsättningen är naturligtvis att man har korrekt mailadress registrerad i medlemsregistret. Har man glömt lösenordet, eller om det är första gången man loggar in så klickar man på glömt lösenord i inloggningsrutan. Dock finns en risk att mailet för att återställa lösenordet hamnar i skräpkorgen.

Policy för personuppgiftsbehandling

Bakgrund

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen (GDPR). Principerna innebär bl a att personuppgifter bara får samlas in för berättigade syften och att mängden uppgifter skall begränsas till vad som är nödvändigt för syftet.

Syfte

Den rättsliga grunden för att samla in personuppgifter till Sveriges Vägledarförening (SVF) är för att kunna upprätthålla ett register över de som är medlemmar i föreningen.

Varifrån samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du ansöker om medlemskap.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Med stöd av ditt samtycke kan vi behandla dina ansökningar samt kommunicera och lämna information till dig via e-mail.

Obligatoriska uppgifter:

 • Medlemsnummer 
 • Namn 
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Telefon-/mobilnummer 
 • Adress 
 • Postnummer 
 • Ort 
 • Land 
 • Epost 
 • Typ av medlemskap (Yrkesverksam, student, pensionär, stödmedlem)
 • Arbetsplats
 • Betalningsmetod

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är medlem.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig rätt till:

 • Tillgång till dina personuppgifter: Du kan när som helst begära utdrag ur vår register för att få kännedom om vilka uppgifter du tidigare angivit.
 • Begära rättelse: Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan rättelse ske genom att logga in på medlemsportalen. Maila anita.edvinsson(at)gmail.com för att uppdatera din e-post.
 • Återkalla samtycke: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter men då kan du inte längre vara kvar som medlem i Sveriges vägledarförening.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Personuppgiftsansvarig

Sveriges vägledarförening och Westarc är personuppgiftsansvarig.

Medlemsansvarig

Anita Edvinsson
Tessins väg 2 IV
217 58 Malmö
anita.edvinsson(at)gmail.com
073-385 62 70