Etik och juridik


Det finns en mängd juridiska ramar och lagar som reglerar vägledande verksamheter och vad vägledare får och bör göra i olika situationer. Som komplement till lagarna finns det man brukar benämna etik, d.v.s. värdegrund och normer för uppträdande och förhållningssätt. Etik och moral utgår ofta ifrån lagstiftningen eftersom vi präglas av den, men kan ibland ligga utanför det ramverk lagarna utgör. Etik kan ses som en kompass som leder i en viss riktning och som i denna vägs riktning leder fram till moraliska och konkreta handlingar. Ofta måste var och en professionellt själv avgöra hur den ska agera i varje konkret situation. Vägledarföreningens etiska riktlinjer syftar till att vara ett stöd för den enskilda vägledarens handlande.

Etiska rådet utvecklade 2020 en vägledning i etik och juridik för vägledare inom skola.

Etik & Juridik för vägledare- OM SEKRETESS FÖR VÄGLEDARE, MED SÄRSKILD INRIKTNING MOT SKOLANS OMRÅDE