Academia


academia

Internationella studiebesök för studie- och yrkesvägledare – Academia

Sveriges vägledarförening ingår i ett nätverk i Europa som kallas Academia. Inom detta nätverk har det organiserats utbyten för studie- och yrkesvägledare från olika delar av Europa under många år.

Från och med våren 2017 har Sveriges vägledarförening inlett ett samarbete med Euroguidance Sweden på Universitets- och högskolerådet för att kunna fortsätta erbjuda möjligheter för vägledare att åka på studiebesök till andra länder i Europa inom ramen för Academia-samarbetet.

Euroguidance Sweden är en EU-finansierad verksamhet som finns till för att främja den europeiska dimensionen i vägledning. Därför är det ett naturligt steg att gå in och stödja ett internationellt utbyte för vägledare. Euroguidance Sweden finansierar boende, resa samt traktamente enligt reglerna för Erasmus+ programmet. Ett fint erbjudande som din arbetsgivare säkert kan uppskatta och se nyttan av!

Academia vänder sig till:

  • Yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare inom olika verksamheter samt nivåer
  • Företräde ges till sökande som inte tidigare åkt inom Academia