Academia


academia

Internationella studiebesök för studie- och yrkesvägledare – Academia

Sveriges vägledarförening ingår i ett nätverk i Europa som kallas Academia. Inom detta nätverk har det organiserats utbyten för studie- och yrkesvägledare från olika delar av Europa under många år.

Från och med våren 2017 har Sveriges vägledarförening inlett ett samarbete med Euroguidance Sweden på Universitets- och högskolerådet för att kunna fortsätta erbjuda möjligheter för vägledare att åka på studiebesök till andra länder i Europa inom ramen för Academia-samarbetet.

Euroguidance Sweden är en EU-finansierad verksamhet som finns till för att främja den europeiska dimensionen i vägledning. Därför är det ett naturligt steg att gå in och stödja ett internationellt utbyte för vägledare. Euroguidance Sweden finansierar boende, resa samt traktamente enligt reglerna för Erasmus+ programmet. Ett fint erbjudande som din arbetsgivare säkert kan uppskatta och se nyttan av!

Nu kan du söka stipendium för att delta våren 2018. De program du kan välja bland finns på https://www.euroguidance.eu/international-mobility/training-opportunities.  Följ instruktionerna och fyll i ansökningsblanketten och maila louise.vagledarforeningen(at)gmail.se. Ansökningstiden är förlängd till 4 december.

Ta chansen till gratis kompetensutveckling! Delta i ett givande utbyte under en vecka, där du lär dig mer
om vägledningen i ett annat land och träffar kollegor från ett flertal europeiska länder.

För att din ansökan ska bearbetas krävs det att den är ifylld på engelska samt att den är komplett.
Academia vänder sig till:

  • Yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare inom olika verksamheter samt nivåer
  • Företräde ges till sökande som inte tidigare åkt inom Academia

Du kommer att få besked runt årsskiftet om du har blivit utvald att få delta.