Academia


academia

Nya studiebesöksmöjligheter för studie- och yrkesvägledare

Sveriges vägledarförening ingår i ett nätverk i Europa som kallas Academia. Inom detta nätverk har det organiserats utbyten för studie- och yrkesvägledare från olika delar av Europa och projekt inom EU:s utbildningsprogram Leonardo da Vinci användes tidigare för finansiering. Inom det nya programmet Erasmus+ finns inte den möjligheten kvar och därför försöker föreningen hitta andra former.

Från och med våren 2017 kommer Sveriges vägledarförening att inleda ett samarbete med Euroguidance Sweden för att kunna erbjuda möjligheter för vägledare att åka på studiebesök till andra länder i Europa inom ramen för Academia-samarbetet.

Euroguidance Sweden är en EU-finansierad verksamhet som finns till för att främja den europeiska dimensionen i vägledning. Därför är det ett naturligt steg att gå in och stödja ett internationellt utbyte för vägledare.

Genom samarbetet kan Sveriges vägledarförening nu åter erbjuda studiebesöksmöjligheter för vägledare från och med våren 2017.

Nu kan du söka stipendium för att delta våren 2017. Följ instruktionerna i ansökningsblanketten och skicka in den senast 30 november till louise.vagledarforeningen(at)gmail.se
Du kommer att få besked runt årsskiftet om du har blivit utvalt att få delta.