Konferensen


Varje år i oktober anordnar Sveriges vägledarförening en rikskonferens för dig som arbetar med/eller är intresserad av vägledningsfrågor.

Vägledningen så in i Norden!

Vi lever i en alltmer global värld där vi tvingas till nya överväganden. I de nordiska länderna har vi mycket gemensamt men också en hel del som skiljer oss. Många av utmaningarna är gemensamma som svårigheten att hålla balans mellan det som är och det som skall bli. Just detta är vägledarens utmaning i möten med unga och vuxna. Med hjälp av inblickar i forskning och beprövad erfarenhet från utbildning och arbetsmarknad förbereder vi oss bättre för det nya landskapet. Det handlar om att ta med sig det bästa från nutid och dåtid och rusta sig själv och de sökande för framtiden. Detta är konferensens tema. Häng med på resan ut i Norden med bland annat:

YLVA JOHANSSON – Sverige

PETER PLANT – Danmark

JENNY BIMROSE- England

INGA ANDREASSEN- Norge

ANDERS LOVÉN- Sverige

Se inbjudan och program  

Likt de senaste åren kommer konferensen att hållas på Essinge konferenscenter i Stockholm den 26-27 oktober 2017. Konferensen arrangeras i egen regi utan något samarbete med annan organisation.

Konferenspris

3900:- för medlemmar och 4600:- för icke medlemmar. Vid anmälan efter 18 september 2017 tillkommer en avgift på 500 kr.

Vill Du säkra din plats? Vänligen fyll i anmälan

 

Konferensgrupp

Jonas Vilhelmsson, Göteborg. jonas.vilhelmsson(at)educ.goteborg.se

Anita Edvinsson, Vinslöv. anita.edvinsson(at)gmail.com

Anders Lovén, Malmö

Ann-Caroline Henriksson, Luleå. anncaroline.henriksson(at)gmail.com

Annika Lindgren, Arvika. annika.k.lindgren(at)arvika.se

Tommy Ripmarken, Uppsala. tommy.vagledarforeningen(at)telia.com