Konferensen


Varje år i oktober anordnar Sveriges vägledarförening en rikskonferens för dig som arbetar med/eller är intresserad av vägledningsfrågor.

A Need for Change

Kom och ta del av föreläsare i världsklass på Svenska Mässan i Göteborg. Delta i tematiska symposier och seminarier. Eller varför inte medverka själv i en workshop.

VAR: Svenska Mässan i Göteborg
NÄR: 2-4 oktober 2018

All inforrmation publiceras på www.iaevgconference2018.se
Varmt välkommen!

 
 

Konferensgrupp

Karin Asplund, Göteborg. krmasplund(at)hotmail.com

Anita Edvinsson, Vinslöv. anita.edvinsson(at)gmail.com

Paola Lineo Romero, Stockholm. webb(at)vagledarforeningen.se

Lena Collin, Göteborg. lena.collin(at)hdk.gu.se

Ann-Caroline Henriksson, Luleå. anncaroline.henriksson(at)gmail.com

Tommy Ripmarken, Uppsala. tommy.vagledarforeningen(at)telia.com