HELP- Layout och text


Det finns många fördelar med att en layout som är enhetlig. Fördelen med att vara konsekvent när det gäller att lägga in text i sidor och inlägg, är att hela sajten blir lättare att läsa och förstå, samt att det ser proffsigare ut.

 

Grundlayout
För alla sidor och inlägg är den fördefinierade layouten 3 spaltig (2 sidofält Höger och vänster).  Fördelen är är att inlägg (som är vanligast) inte blir så bred och därmed svårläst. Alternativet till denna layout är:

Förstasidan  – som inte har några spalter och
Statiska sidor – t.ex. Stadgar, Etiska riktlinjer etc. som har layouten Vänster sidofält.

 

Inläggen
När du skapar inlägg, tänk på följande:

Skapa en ingress –  Ingressen är vanligtvis i fet stil men accentuera den genom att lägga den i en box. Ange boxen “Effect” som “Raised”. Ingressen bör inte vara mer än 3-4 rader lång (se ingressen överst på sidan).

Lägg in texten – Var flitig med att göra nya stycken. Bättre med för många än för få. Skapa gärna rubriker till stycket.

lagicon150px

 

Bilder – Personbilder läggs in med storleken 150 pixlar bredd. Miljöbilder/grupper på människor etc. kan vara allt mellan 250 – 500 pixlar breda men inte mer. Alla bilder vänsterställs (klicka på bilden och välj ikonen längst till vänster- Då kommer texten att flöda runt bilden på höger sida, precis som det är gjort i detta exempel. Ett undantag är Kontaktsidan. Eftersom man vill slippa att scrolla i evighet är denna sida upplagd med hjälp av Shortcode (row  + column). Sannolikt är det dock enda gången det används. Om du vill lägga in en massa bilder, t.ex. från en konferens, lägg in bilderna som ett Galleri istället.

Dokument – Ibland vill man lägga in ett dokument som en länk, typ Vagledaren 2015-1. Här används Lägg till Media -> sen väljer du rätt dokument.

Alternativt så vill man lägga in dokumentet så att det kan läsas på samma sida, typ: 

Detta åstadkommer du genom att använda Shortcode -> Välj Document -> Välj Media Manager och välj sedan rätt dokument. På det sättet behöver inte besökaren lämna sidan för att läsa dokumentet.