November


Jag har nu gått programmet i snart 3 månader och har på den tiden hunnit beta av första kursen. Där lärde jag mig en hel del om att samtala och fick öva väldigt mycket på det. På första sammankomsten i Umeå fick vi många möjligheter att öva och att spela in våra samtal på video. Det var väldigt nervöst och det gällde att bara kasta sig in, göra sitt bästa och ignorera nervositeten. Trots allt så är vi ju på programmet för att lära oss och för att göra det måste en våga göra fel. Efter sammankomsten har vi övat på att samtala genom att spela in samtal vi haft med olika personer och till slut hade vi ett examinerande samtal som vi fick skriva analys på. Jag fick godkänt på det och även på tentan i psykologi som vi hade, vilket känns riktigt bra!

Kursen jag läser om nu handlar om gruppsykologi och genus bland annat. Det jag har fått utveckla mest hittills i den kursen är faktiskt att referera och att jobba i grupp. Rätt triviala saker kan tyckas men ack så viktiga. Att kunna jobba bra i grupp kommer vara viktigt under hela utbildningen och även i arbetslivet. Att referera och skriva vetenskapligt är viktigt för att kunna skriva uppsatser och examensarbete.

Jag tänkte berätta lite om hur det är att vara distansstudent. Det kräver ett sinne för planering och ordning eftersom en måste ha koll på de olika datumen när arbeten ska in, när det är seminarium och när sammankomsterna är. Dessutom ska en ha framförhållning nog att boka resa och boende och planera praktiska detaljer inför resan dit. Att plugga hemifrån kan ju verka som en bra idé men det är viktigt att kolla innan om programmet har sammankomster och i så fall hur många, samt hur många dagar varje sammankomst är. Resa dit och hem kostar och det gör även boende. Dessutom krävs disciplin för att faktiskt göra de uppgifter som ska göras i tid och att vara aktiv för att lära sig även om en pluggar hemma. Att ha en bra pluggplats är väldigt viktigt, t ex bibliotek eller lärcentrum kan fungera som bra ställen att plugga på om en inte vill plugga hemma.

Om en funderar på att studera ett program på distans kan det också vara bra att tänka på vilken typ av person en är eftersom distansstudier ofta innebär mycket självständigt arbete. Det är inte socialt på samma sätt som det är på campus så det krävs eget initiativ om en vill kommunicera mer med klassen än vad som är nödvändigt för att klara kursen. T ex är ett hett tips att skypa med någon/några i klassen och prata om plugget, livet som distansstudent, lyfta frågor om kursen eller om själva yrket och bolla idéer. Att sedan använda sin fritid till sociala aktiviteter kan vara en fördel.