Test


  Vad är vägledarkompetens?

  24-25 oktober Westmanska Palatset, Stockholm

  Välkommen till en konferens där vi tillsammans utforskar vägledarkompetens ur olika perspektiv. I en värld som ständigt förändras och präglas av osäkerhet är kraven på oss vägledare högre än någonsin tidigare. Vi behöver inte bara förstå och tillämpa gällande regelverk och normer, utan även anpassa vårt arbete efter lokala förutsättningar och, framför all, vara lyhörda för klienternas behov och önskemål. Därför behöver vi rusta oss med en bred uppsättning kompetenser för att kunna möta de utmaningar och möjligheter som vi står inför. Vägledarföreningen, i samarbete med Euroguidance, ser fram emot en konferens fylls med insikter och diskussioner kring olika synvinklar på detta viktiga ämne.


  Konferensavgifter exkl moms

  Early bird t o m 31 maj: 3 700:- för medlemmar och 4 400 kr för icke medlem.
  Fr o m 1 juni: 4 400:- för medlemmar och 5300:- för icke medlem.


  Heltids SYV-student eller pensionär
  Digital konferens: 300:- medlem och 500:- för icke medlem.
  Fysisk konferens: 500 kr + matkostnader för medlem och 700:- +matkostnader för icke medlem.

  I konferensen ingår, förutom föreläsningar och dokumentation, även lunch och kaffe/te.

  Bekräftelse/faktura skickas ut fortlöpande.

  Jag är medlem

  Jag vill delta
  FysisktDigitalt


  Frågor ställs till: Anita Edvinsson, anita.edvinsson(at)gmail.com,
  073-385 62 70, 044-844 40 (dagtid).