Hedersmedlemmar


Hedersmedlem 1
Margareta Vestin

Margareta_Vestin_HM

Årsmötet 1994 beslutade utse Margareta Vestin
till föreningens första hedersmedlem.

Hedersmedlem 2
Stig Persson

Stig_Persson_HM

Årsmötet 1995 beslöt utse Stig Persson till
föreningens andre hedersmedlem.

Hedersmedlem 3
Vance Peavy

vance_peavy

Professor Emeritus Vance Peavy vid Victoria University
B.C. Canada blev föreningens tredje hedersmedlem vid
årsmötet 1997.

Hedersmedlem 4
Peter Plant

peter_plant

Sveriges Vägledarförening utsåg Peter Plant, Danmarks
Pedagogiska Institut, till föreningens fjärde hedersmedlem
på årsmötet den 3-4 april 2004.

Hedersmedlem 5
Norman Amundson

norman_amundson

Sveriges Vägledarförening utsåg Norman Amundson, University of British Columbia Canada, till föreningens femte hedersmedlem på årsmötet 24 mars 2007.

Hedersmedlem 6
Edmund Edholm

edmund_edholm

Sveriges Vägledarförenings styrelse utsåg Edmund Edholm till
föreningens sjätte hedersmedlem på årsmötet den 21 mars 2009. 
Edmund Edholm är f d unversitetslektor vid Umeå universitet.

Hedersmedlem 7
Gunnel Lindh

gunnel_lindh

Årsmötet beslutade år 2009 att utse Gunnel Lindh till föreningens sjunde hedersmedlem. Gunnel mottog sitt diplom på föreningens rikskonferens 2009.

Hedersmedlem 8
Anders Lovén

anders_loven

Årsmötet 2015 beslutade att utse Anders Lovén till föreningens åttonde hedersmedlem.