IAEVG


Logo_IAEVGInternational Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG) är en organisation där Sveriges Vägledarförening är medlem via Nordiska Föreningen för studie- och yrkesvägledning (NFSY). Konferenserna hålls runt om i världen och har arrangerats både i Stockholm och i Finland. Föreningen firade sitt 50-års jubileum i Paris i september 2001.

 

Sveriges Vägledarförening har fått den stora äran att vara värd för den internationella konferensen “A Need for Change” den 2-4 oktober 2018. Kom och ta del av föreläsare i världsklass på Svenska Mässan i Göteborg. Delta i tematiska symposier och seminarier. Eller varför inte medverka själv i en workshop.

Information publiceras regelbundet på www.iaevgconference2018.se

 

Om du är intresserad och tidigare inte varit iväg kan det vara dags att passa på. Det är en upplevelse – det kan vi lova. Det är en konferens där giganterna möter fotfolket. Här möter du kollegor från hela världen och som bonus ges du möjlighet att lyssna och ibland också få tala med de stora teoretikerna inom området. Själva konferensavgiften brukar inte vara så dyr om man anmäler sig tidigt. Sedan tillkommer så klart resa och hotell men det är ett klart prisvärt alternativ till alla konferenserbjudanden som brukar dugga ned över en.

Stipendium

Visste du om att det finns stipendium/bidrag att söka för deltagande i konferensen via Universitets- och högskolerådets internationalisering för studie- och yrkesvägledare? Inför ansökningar

OBS UHR har ändrat regler för ansökningar hösten 2017. Atlas konferens gäller endast lärare och skolledare, ej studie- och yrkesvägledare.

Medlemskap

Ett individuellt medlemskap kostar 60 USS/år. Av informationen som skickas hem till dig framgår hur du kan betala in din medlemsavgift till IAEVG:s kassör i England. Enklast är via internationellt bankkort, annars får man betala in till angivet bankkonto. Institutioner och föreningar kan bli stödmedlemmar. Avgiften är lägst 60 UUS/år.

IAEVG:s kassör skickar varje vår ut faktura på medlemsavgiften. Alla som har betalat medlemsavgiften i tid har rösträtt i valet av ny styrelse och i andra frågor vid general Assembly som hålls vart fjärde år. I medlemsavgiften ingår:

  • Alla medlemmar får ett medlemsblad som utkommer med några nummer per år samt en bulletin. I dessa får man inblick i vad som händer inom vägledningen runt om i världen.
  • Rabatt på deltagaravgiften till de internationella konferenserna som stöds av IAEVG

För mer information kontakta Karin Asplund krmasplund(at)hotmail.com