Anmälan


Konferens 2017

Konferensavgifter exkl moms

Konferensavgift 2017: 3 900:- för medlemmar och 4 600 kr för övriga.
Vid anmälan efter 18 september 2017 tillkommer en avgift på 500 kr.

I konferensen ingår, förutom föreläsningar och dokumentation, även lunch och kaffe/te. Utöver konferensavgiften betalas 380 kr om man vill vara med på trerättersmiddagen.

Heltidsstuderande på studie- och yrkesvägledarprogrammen kan delta till självkostnadspris. Då blir det för lunch och kaffe/te, 1 200 kr. Gäller även ålderspensionerade medlemmar. Bekräftelse/faktura skickas ut fortlöpande.

Platser finns!

Frågor ställs till: Anita Edvinsson, anita.edvinsson(at)gmail.com, 0733-856 270, 044-844 40 (dagtid).

(*=obligatoriskt)

*Namn:

*Arbetsplats:

*Postadress till arbetet:

*Postnummer:

*Ort:

*Telefon arbete:

Ja, Medlem

*Epostadress:

------------------------------------------------------------------------

Seminarier/workshops - valblankett

Du kan delta i två seminarier/workshops.

Rangordna vilka seminarier du vill delta i med 1, 2, 3 och 4.

Pass 1 är kl: 09.00 - 10.30. Pass 2 är kl: 11.00 - 12.30.

OBS! Vid begränsat deltagarantal gäller principen först till kvarn...

A: Vägledning i Norden Nina Ahlroos, Ellen Hagen, Mika Launikari och Birtha Theut

B: Temaer og faser i karrierevejledningsforløb. Lisbeth Højdal

C: Värderingsövningar - en gruppvägledningsmetod för större självkännedom i vägledningsprocessen. Susanne Ljunghager och Anita Lundman

D: Motstridiga perspektiv på karriär - dess konsekvenser och utmaningar för karriärvägledning. Ingela Bergmo-Prvulovic

E: ”De förstod aldrig min historia”. Unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete. Michael Lindblad

F: Vägleda tillsammans - i praktiken. Emil Johansson, Arbetsförmedlingen med flera

G: Alla har vi en egen historia att berätta. Lise Bache

Önskemål om kost

Önskar Vegetarisk kost

Önskar Specialkost
Middag, ja tack!

------------------------------------------------------------------------

Fakturauppgifter:

*Kostnads/utb. ansvarig (beslutande chef), Namn:

*Fakturaadress:

*Kostnadsställe:

*Ange referensnummer:


Captcha-quiz