God fortsättning!


Nu går det snabbt till Vägledarkonferensen 21-22 mars.

Vänligen rangordna fyra och fyll ditt val av seminarier. Enklast är att fotografera eller scanna av ifylld blankett och maila till anita.edvinsson(a)gmail.com

Du deltar i två seminarier, men gör en rangordning på allt . Önskar dina val senast 2024-01-22. Du får besked om era seminarier vecka 5.

Hälsningar från konferensgruppen