Inbjudan till årsmöte torsdagen den 21 mars 2024


Årsmötet hålls fysiskt i direkt anslutning till föreningens konferens på Mötesplats Mariatorget, Stockholm. Det kommer också att finnas möjlighet till digitalt deltagande.  

Tid:  17.00 – 20.00 

Varje medlem har en röst  

Du som medlem har en viktig funktion för vårt föreningsarbete. Du kan antingen delta själv, eller med fullmakt låta någon annan representera dig. Fullmakt via e-post, eller vanlig post, ska vara föreningen tillhanda senast den 14 mars 2024.  

Rätt till deltagande och rösträtt har de som senast den 14 mars 2024 betalt in medlemsavgift.  

För att kunna ingå i röstlängden vid årsmötet måste anmälan om deltagande inkommit till föreningen senast 14 mars 2024. Skicka namn, mejladress, adress samt medlemsnummer till: info@vagledarforeningen.se

Motioner 

Motioner sänds till info(a)vagledarforeningen.se senast 21 januari 2024.  

Valberedning  

Du kan nominera kandidater till uppdrag i Sveriges Vägledarförening, kontakta 

Paola Lineo Romero – webb(a)vagledarforeningen.se

Johanna Möller – jj.moller(a)live.se  eller

Jonas Vilhelmsson – jonasihaga.bo33(a)gmail.com

Dagordning 

Publiceras senast en vecka innan årsmötet.  

Varmt välkomna! 

Karin Asplund, ordförande