Information kring möte med LR Syv och SVF:s Etiska råd kring etiska frågor för studie- och yrkesvägledare


Lärarnas Riksförbunds forum för studie- och yrkesvägledarna (LR Syv) har tagit kontakt med Sveriges Vägledarförening och Etiska Rådet kring de etiska riktlinjerna för att diskutera ev. samsyn. Bakgrunden var att deras medlemmar tyckte att LR skulle samverka med SVF kring etiska riktlinjer.

Vi beslutade att inte skriva samman några gemensamma etiska riktlinjer utan båda organisationerna har sina egna etiska riktlinjer.

Med anledning av information i LR:s Vägledarnytt så vill etiska rådet tydliggöra vad som framkom i diskussionerna. Samtalen handlade om hur våra organisationer skulle kunna samverka kring etiska frågor. SVF:s etiska råd beslutade att återkomma till LR Syv efter möte med SVF-styrelse.