hedersmedlem 2


Hedersmedlem 1
Margareta Vestin

Margareta_Vestin_HM

Årsmötet 1994 beslutade utse Margareta Vestin
till föreningens första hedersmedlem.

Hedersmedlem 2

Stig Persson

Stig_Persson_HM

Årsmötet 1995 beslöt utse Stig Persson till
föreningens andre hedersmedlem.

Hedersmedlem 3
Vance Peavy

vance_peavy

Professor Emeritus Vance Peavy vid Victoria University
B.C. Canada blev föreningens tredje hedersmedlem vid
årsmötet 1997.

Hedersmedlem 4
Peter Plantpeter_plant

Sveriges Vägledarförening utsåg Peter Plant, Danmarks
Pedagogiska Institut, till föreningens fjärde hedersmedlem
på årsmötet den 3-4 april 2004.