På din ort


I Sveriges vägledarförening utgör de enskilda medlemmarna den demokratiska basen i föreningen. Alla medlemmar uppmanas att samverka och starta nya lokala grupper. En lokal grupp kan bildas över ett geografiskt område på minst en kommun.

Saknas vi på din ort? Starta en ny lokal grupp!

För att starta en ny lokal grupp kontakta oss: info(at)vagledarforeningen.se

Information och blanketter för att ansöka om att starta lokalgrupp

Rutiner för ansökan om verksamhets-bidrag/Startbidrag

Ansökningsblankett verksamhetsbidrag

Lokala grupper kan beställa medlemslistor och adressetiketter för aktuellt område från föreningens medlemsregister. Vid beställning av dessa anges namn på lokalgrupp samt vilka postnummergrupper som området gäller (i det nya medlemsregistret finns inga regioner angivna, så urval måste göras på postnummer). Styrelsen informerar kontinuerligt de lokala gruppernas kontaktpersoner via mail.

Medlemsansvarig: Anita Edvinsson anita.edvinsson(at)gmail.com

Våra lokala grupper:

  • Örnsköldsvik

Styrelsen i Örnsköldsvik

Ordförande Judit Kajhager, judit.kajhager(at)ornskoldsvik.se

Sekreterare Lotta Jansson, lottajansson1981(at)hotmail.com

Kassör Antoinette Teir, antoinette.teir(at)ornskoldsvik.se

Ledamot Anna-Sara Gustafsson, anna-sara.gustafsson(at)ornskoldsvik.se