Örnsköldsvik – den enda lokala vägledarföreningsgruppen


I det senaste numret av Vägledaren så uppmärksammade jag att det just nu bara finns en enda lokal grupp. Jag blev något förvånad och funderar vad det kan bero på samtidigt som jag också tänkte hur kan vi påverka till att fler starta upp igen eller på nytt. Vår lokala Vägledarföreningsgrupp som är verksam håller till i Örnsköldsvik och jag anslöt mig till den under tiden jag studerade.

På Umeå universitet hade vi fått ta del av tidningen Vägledaren och även fått annan information om vad ett medlemskap i föreningen innebar. Under sommaren 2018 fick jag min första inbjudan att vara med på årsmöte och vi det mötet var vi några få tappra och tankar på att avveckla gruppen var på tal. Men som tur var kom fler till mötet varav en var då nya och nuvarande ordförande Sanna Öhgren. Med lite nya perspektiv och viljan att fortsätta nätverket så röstades en ny styrelse fram och här är vi idag.

Idag består styrelsen av ordförande Sanna, kassör Antoinette Tier och suppleanter Judith Kajhager, Anna- Sara Gustafsson och mig Lotta Jansson.

Aktiviteter

Sedan jag anslöt till föreningen och styrelsen 2018 har vi (trots pandemiåren) försökt att skapa träffar i olika former så som frukost, lunch, julavslutningar och sommaravslutningar och nu för andra gången en afterwork. Vissa har vi haft digitalt, men de flesta har varit fysiska träffar.

Vid dessa tillfällen har vi jobbat med teman som vi diskuterar kring. Några av dem har varit Framtidsvalet (SOU 2019:4), olika avsnitt ur vägledningspoddar, artiklar från Vägledaren och aktuella ämnen så som digital vägledning.

Vägledningens dag är något som vi alltid vill uppmärksamma i vår grupp. Även här har vi haft fokusområden – ett exempel vägledning av nyanlända. Där anordnande vi workshop och föreläsning kring temat. De har arrangerats studiebesök till grannkommuner där erfarenhetsutbyte och dialog om väglednings arbetet varit i fokus. Besök på Umeå Universitet och Studie- och yrkesvägledarprogrammet, dialog kring utbildningen med studenter och lärare ingick. I år så ville vi synliggöra professionen med en lokal närvaro. Inför detta hade den lokala gratistidningen publicerat ett inslag och skolans intranät hade även de skickat ut och belyst dagen. Det vi sedan gjorde var att ställa oss på en av Örnsköldsviks gallerior där vi visade bildspel, delade information och alla vi som representerade hade nytryckta tröjor. Dessa hoppas vi kommer att komma till nytta vid fler tillfällen i framtiden.

Varför lokal grupp?

En av dem som varit aktiv i föreningen och styrelsen under en lång tid är Thomas Sellin. Thomas jobbade inom gymnasiesärskolan i många år innan han tog sin pension. Han satt också med i styrelsen som kassör flera mandatperioder. Jag frågade Thomas när han gick med i föreningen, varför och vad han tycker är bäst med att vara medlem och engagerad lokalt.

”Jag gick med i föreningen under utbildningen i slutet av 70-talet (gick 1978–81), möjligen med något avbrott när vi bråkade om att arbetsgivaren skulle betala avgiften. På den tiden hette tidningen SYO-bulletinen.

Medlemskapet gör det lättare att följa med i debatten och få nyheter genom framför allt Vägledaren (tidningen). Den lokala föreningen gör att vi vägledare kan komma mer samman eftersom vi idag inte bara är kommunanställda, utan har både privatanställda och coacher som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Det skapar ökad kunskap om varandras jobb och situation. Känns som det lokala arbetet blir viktigare då vi har vägledare som arbetar med studie- och yrkesvägledning på olika håll i samhället”

Fler röster från styrelsen. Vår alldeles nya ordförande fr o m HT22 Judith Kajhager:

”Jag är med i den lokala vägledarföreningen för att träffa andra studie- och yrkesvägledare som jobbar inom andra verksamheter än jag själv. Vi fokuserar mycket på själva yrket Studie- och yrkesvägledare och allt som vi kan stöta på i själva yrket, oavsett vart vi arbetar, vilket jag uppskattar. Man får också inblick i andra verksamheter, vi skapar kontakt med varandra och har trevligt. Man blir ofta väldigt stärkt efter dessa träffar och vi försöker fokusera på positiva saker vilket jag också uppskattar väldigt mycket.”

Planer framåt

Vid vårt senaste styrelsemöte beslutades att hösten kommer att innehålla bokcirkel. Detta har diskuterats tidigare, men nu gör vi slag i sak. Vi vill även göra fler studiebesök och träffa Studie- och yrkesvägledare i verksamheter som vi inte har så stor inblick i, vidga vårt perspektiv av yrkesroller. Vi hoppas verkligen att vi inspirerat till att det kommer i gång fler lokala föreningar. Vi i den lokala gruppen Örnsköldsvik med omnejd ser fram emot ett växande nätverk. Om ni önskar mer tips så hör gärna av er till oss för vägledning 😊

                                                                                                             Lotta Jansson

                                                                                                             Studie- och yrkesvägledare

                                                                                                             Örnsköldsvik