Dagsarkiv: 15 mars 2016


Widgets är små “program” som du kan lägga in på olika ställen. För att styra vilka sidor/inlägg den ska visas, finns Widget logic. Det är ett filter som anger villkoren för av din widget ska visas. De vanligaste filtren ser du längre ner på sidan. Via Panelen-> “Utseende” -> “Widgets” hittar du […]

HELP-widgets


Utseendemässigt är det en fördel om alla sidor och inlägg har, i huvudsak, samma utseende. Följande principer skulle därför vara bra att hålla sig till: Text (inlägg och sidor)  – När du redigerar ny sida/inlägg, väljer du i dropmenyn under Layout alternativ ->Två sidofält:Höger och vänster. Med detta vinner vi två saker. […]

HELP – Utseende i inlägg och sidor