Konferensen


Varje år i oktober anordnar Sveriges vägledarförening en rikskonferens för dig som arbetar med/eller är intresserad av vägledningsfrågor.

Att som vägledare eftersträva hög kvalitet i våra möten krockar ofta med verklighetens krav på kvantitet. Är vi pålitliga, trovärdiga, tillgängliga, kommunikativa, tjänstvilliga, har ett bra bemötande, inlevelseförmåga och rätt utbildning för vårt uppdrag?

2020 års konferens vill få dig som vägledare att reflektera över kvalité i ordets rätta bemärkelse!Konferensens huvudföreläsare :

Norman E. Amundson P.h.D University of British Columbia

The Heart and Soul of Career Guidance

Dr Barbara Bassot, Canterbury Christ Church University

Client-centred practice: firm foundation or shifting sand?

Ann-Therese Enarsson, Futurion

Vad händer när chefen blir en app?

Jonna Linde, doktorand vid Umeå universitet

”Det är på liv och död” – Vägledning med höga insatser

Fredrik Löfgren, Athenas Sverige AB

AI och framtiden – hotet och möjligheternaKonferensavgifter:

Super Early BirdEarly BirdOrdinarie pris
Boka senast 31/12-19Boka senast 31/5-20Från och med 1/5-20
Medlem Medlem Medlem
3400kr4100kr4900kr
Icke medlem Icke medlem Icke medlem
4200kr4900kr5700kr


Anmäl dig här

Några veckor efter anmälan kommer bekräftelse.