Konferensen


Varje år i oktober anordnar Sveriges vägledarförening en rikskonferens för dig som arbetar med/eller är intresserad av vägledningsfrågor.

Att som vägledare eftersträva hög kvalitet i våra möten krockar ofta med verklighetens krav på kvantitet. Är vi pålitliga, trovärdiga, tillgängliga, kommunikativa, tjänstvilliga, har ett bra bemötande, inlevelseförmåga och rätt utbildning för vårt uppdrag?

2020 års konferens vill få dig som vägledare att reflektera över kvalité i ordets rätta bemärkelse!

Mer information, så som föreläsare etc. kommer att publiceras här allt eftersom.

Några veckor efter anmälan kommer bekräftelse.


Konferensavgifter:

Super Early BirdEarly BirdOrdinarie pris
Boka senast 31/12-19Boka senast 30/4-20Från och med 1/5-20
Medlem Medlem Medlem
3400kr4100kr4900kr
Icke medlem Icke medlem Icke medlem
4200kr4900kr5700kr


Anmäl dig här