Konferensen


Varje år i oktober anordnar Sveriges vägledarförening en rikskonferens för dig som arbetar med/eller är intresserad av vägledningsfrågor.Sveriges Vägledarförening har länge hoppats att kunna hålla konferensen på plats som planerat den 22-23 oktober 2020. På grund av fortsatt risk för spridning av coronavirus ställs årets fysiska konferens in. Beslutet är taget mot bakgrund av regeringsbeslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Sveriges Vägledarförening kommer istället att genomföra en digital konferens torsdagen den 22 oktober.

Alla föreläsningar kommer att sändas live genom Zoom. Alla anmälda kommer att få mer information och vidare instruktioner inför konferensen.


Årets föreläsare

Dr. Norman E. Amundson, Professor in Counselling Psychology vid The University of British Columbia, Canada.
Andrea Fruhling, career coach vid The University of British Columbia, Canada.
“The Heart and Soul of Career Guidance”

Dr Barbara Bassot, Canterbury Christ Church University, UK
“Client-centred practice: firm foundation or shifting sand?”

Jonna Linde, doktorand vid Umeå universitet
“Det är på liv och död” – Vägledning med höga insatser”

Fredrik Löfgren, robotutvecklare Linköpings universitet
“AI och framtiden – hotet och möjligheterna”

Årets tema

“Finns det mål och mening med vår färd”

Att som vägledare eftersträva hög kvalitet i våra möten krockar ofta med verklighetens krav på kvantitet. Är vi pålitliga, trovärdiga, tillgängliga, kommunikativa, tjänstvilliga, har ett bra bemötande, inlevelseförmåga och rätt utbildning för vårt uppdrag?

2020 års konferens vill få dig som vägledare att reflektera över kvalité i ordets rätta bemärkelse!

 

Program

Konferenspriser

Medlem1750:-
Icke medlem2250:-
Studerandemedlem/ pensionerad medlem400:-
Icke medlem studerande/ pensionerad800:-

Anmäl dig här