Konferensen


Varje år i oktober anordnar Sveriges vägledarförening en rikskonferens för dig som arbetar med/eller är intresserad av vägledningsfrågor.


Vägledarkonferensen 2021
28 oktober

Vägledning i en pandemipåverkad väntan på framtiden

Pandemin har gett effekter i samhället på sysselsättning, försörjning, psykisk och fysisk hälsa och ungdomars ambitioner och drömmar.

Hur kan vi vägledare förbereda åtgärder, insatser och strategier för framtiden? Kan vi se perioden under och efter pandemin som en möjlighet att utveckla karriärvägledningssystem, metoder och strategier för att förbättra åtkomst till vägledning? Ur kris kommer även positiva effekter att ta vara på och nya innovativa lösningar som kan förstärka vägledningen i Sverige.

Mer information, anmälan och priser kommer att uppdateras kontinuerligt på hemsidan.