Konferensen


Varje år i oktober anordnar Sveriges vägledarförening en rikskonferens för dig som arbetar med/eller är intresserad av vägledningsfrågor.


Vägledarkonferensen 2022, 27-28 oktober

Vägledning för social rättvisa och frigörelse

Vår samtid har kommit att präglas av diskussioner om sociala utmaningar. Sociala skillnader har alltmer vidgat klyftorna i samhället. Hur kan vägledning vara ett medel för att uppnå social rättvisa och självförsörjning? Hur kan vi vägleda så att fler ges möjlighet till utbildning och arbete. Kan vägledningen utvecklas med empatisk förmåga och interkulturell kompetens.


Årets Vägledarkonferensen den 27-28 oktober blir en hybrid konferens i Göteborg

27 oktober: Fysisk konferens i Göteborg, på Bergakungen, sänds också direkt digitalt.

28 oktober: direktsänd digital workshop (endast digital)

+

Digitala seminarier, finns tillgängliga från 28 oktober till 18 november.

Seminarier för alla konferensdeltagare, digitalt

När och hur?

Seminarierna är förinspelade föreläsningar och publiceras den 28 oktober kl. 09.00 och finns tillgängliga t.o.m. den 18 november kl. 24.00. Titta i den ordning du vill och vid den tidpunkt som passar dig under hela perioden. Föreläsningarna är 60 – 90 minuter långa.

Program Vägledarkonferensen 2022

Föreläsare 27 oktober

Moderator

Alexandra Pascalidou

Alexandra är en flerfaldigt prisbelönt mediapersonlighet och människorättskämpe. Hon har genom åren arbetat som journalist, författare, programledare, dramatiker, skådespelare, föreläsare, moderator, styrelseledamot, entreprenör mm.

Den röda tråden i allt Alexandra gör är alltid människovärdet och mångfalden. Alexandra är en historieberättare som genom sina böcker, artiklar, dokumentärer, teaterföreställningar och föreläsningar vill se och synliggöra människan.

Alexandra Pascalidou inleder konferensdagen med temat Mammorna 
Med utgångspunkt i boken och TV-dokumentären Mammorna talar Alexandra för alla som behöver kraftsamla för att göra världen värdigare för flera. Alexandra ger röst till dem som är början till allt – mammorna. De som sällan syns och hörs. Om orten, våldet, den villkorslösa kärleken och konsten att göra människor till människor igen. Om att ge människor chansen att skapa sig en framtid.

Nicolas Lunabba 

Verksamhetsansvarig för organisationen Helamalmö som verkar för social hållbarhet och rättvisa med fokus på barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Nicolas var sommarpratare 2021. Han är mottagare av Martin Luther King-priset (2022), IM-priset (2021), och bokdebuterar hösten 2022 med ”Blir du ledsen om jag dör?”

Sociala lösningar på sociala problem
Nicolas föreläsning tar avstamp i det lilla: mötet mellan en baskettränare och ett barn i fara och hur deras relationer utvecklar sig. Men också om de stora politiska frågorna – ojämlikhet, fattigdom, och metoder för hur vi skapar mer hållbara samhällen.

Kanske har du nyligen sett Nicolas i tv-rutan, som krönikör eller i en intervju.

Tristram Hooley

Tristram Hooley is a researcher and writer specialising in career and career guidance.

Tristram believes that everyone has a career and that individuals, organisations and societies have a duty to support the careers of others. Because of this it is vital that we provide all citizens with access to career guidance. Tristram is Professor of Career Education at the Inland Norway University of Applied Sciences and also holds Professorial posts at the University of Derby and Canterbury Christ Church University. He has written 10 books and hundreds of articles and reports. He also writes the Adventures in Career Development blog at https://adventuresincareerdevelopment.wordpress.com/, where you can find out more about his work.

The five signposts to a socially just career guidance
In this presentation Professor Tristram Hooley will explore the role of career guidance in advancing social justice. He will argue that because our careers are always situated in social, economic and political contexts, it is impossible for career guidance to be neutral. When we work with clients we are always taking a side. The question is which side we take. But, this commitment to social justice is easier to talk about than to enact. This presentation will explore how we can move beyond theory and put this into practice in career guidance practice. He will present the five signposts of socially just career guidance and explore how they might be used to inform participants practice.

Föreläsning på engelska.

Nancy Arthur

Professor Nancy Arthur is appointed as Dean Research for UniSA Business at the University of South Australia and Professor Emeritus at the University of Calgary, Canada.

Her research includes Culture-Infused Career Counselling, diversity and social justice in professional practice, and the transition experiences of international students and workers. Prof Arthur is a Registered Psychologist (AB Canada), an elected Fellow of the Canadian Psychological Association, and Board member of IAEVG. Her contributions to theory-practice connections include Counseling in Context: Identities and Social Justice (Springer), Contemporary Theories of Career Development: International Perspectives (Routledge), and Career Theories and Models at Work: Ideas for Practice (CERIC).

Social Justice: At the Heart of Career Guidance
There are many competing and conflicting narratives about the world of work, including workforce participation and the nature of work in the future. There are also growing concerns that neoliberal agendas supersede the focus on human development that has underpinned career guidance and the role of education for fostering multiple forms of talent and career pathways. Amidst these social demands, it is important to consider the role of career guidance, how we can influence prevailing narratives, and offer solutions to social problems that contribute to widening gaps and inequitable access to education 

Föreläsning på engelska.

Forskarskolan FinnFram

Mattias Nylund, Mohammad Ammar Syed och Elisabeth Berg

Forskarskolan Finna vägar i en tid av stora framtidsutmaningar (FinnFram) startades upp 2022 och har som mål att förstärka den veten- skapliga kunskapsbasen för karriärvägledning, karriärundervisning och vägledarutbildning för att de yrkesverksamma ska kunna göra individer så långt möjligt rustade att möta framtidsutmaningar i studie- och yrkesliv.

Föreläsare webbinarier

Internationella möjligheter för studie- och yrkesvägledare

Jeannette Lehninger har stor erfarenhet av internationellt utbyte både i sin roll som skolledare och studie och yrkesvägledare samt som ledamot i Sveriges Vägledarförenings styrelse. Ansvarig för Academia i Sveriges Vägledarförening.

Nina Ahlroos, utredare och samordnare för Euroguidance Sweden på UHR. Nina verkar även som nationell expert inom den europeiska myndigheten Cedefops nätverk CareersNet och hon är nationell korrespondent för den internationella vägledarföreningen IAEVG.

Sommarpraktik för killar – att intressera unga män för högre studier inom vård, omsorg och pedagogik

Det finns en växande utbildningsklyfta mellan män och kvinnor. Det blir särskilt tydligt på Malmö universitet som bara har drygt 30% manliga studenter. På framtidens arbetsmarknad är det bland jobben inom vård, omsorg, förskola och skola som det verkligen kommer att finnas goda arbetsmöjligheter. Lärosätet har därför en särskild utmaning i arbetet med breddad rekrytering dels utifrån könsperspektivet och dels utifrån det faktum att universitetet erbjuder många utbildningar inom traditionellt kvinnodominerade yrken. För att synliggöra högre studier utifrån allas lika möjligheter förutsätter ett långsikt arbete, som måste börja tidigt och rikta sig till unga åldrar. Joakim Cao kommer att dela med sig av sina erfarenheter och verktyg för att initiera ett sällsynt samverkansprojekt mellan staden och lärosätet som tillsammans tar ett grepp för att utmana de traditionella studie- och yrkesval. Målet med projektet är att attrahera fler unga killar till universitetsstudier och till yrken där det behövs fler män. Ett annat mål är att kunna möta stadens unga som kanske aldrig kommer att studera vidare på högskolan på grund av utbildningskulturer, social bakgrund, kön eller geografi.

Joakim Cao är verksam studie- och karriärvägledare på ett svenskt lärosäte. Fil mag i pedagogik, med stort intresse och engagemang för digitala arbetssätt och verktyg i studie- och karriärvägledning. Joakim arbetar även med frågor som rör breddad rekrytering inom högre studier och ungas karriärövergångar. Sedan år 2018 har Joakim varit projektsamordnare för samverkansprojektet Sommarpraktik för killar där riktade insatser för att inspirera unga män för högre utbildning är sällsynta. 

Fler föreläsare presenteras snart.

Konferensavgift

Fantastiskt erbjudande – SVF-konferensen gå 5 betala för 4!

Vid fysiskt deltagande i Göteborg 27 oktober

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Medlem2800 kr
Ej medlem3400 kr

Vid digitalt deltagande

I priset ingår dokumentation

Medlem1900 kr
Icke medlem2500 kr

Student och pensionär, pris endast vid digitalt deltagande

Medlem200 kr
Icke medlem500 kr