Vägledaren


– i utbildning och arbetsliv

Vägledaren i utbildning och arbetsliv är en tidskrift som ägs av Sveriges Vägledarförening (SVF). Den utkom första gången 1975 då under namnet “SYO-bulletinen”.

Tidningens huvudmålgrupp är medlemmar i SVF, studie- och yrkesvägledare inom samtliga skolformer, privata som offentliga samt anställda på Arbetsförmedlingen. Vägledaren har som redaktionellt program att rapportera om aktuella händelser, forskning och utveckling inom studie- och yrkesvägledningsområdet.

Vägledaren ska också vara ett forum för debatt och informationsutbyte inom SVF. Tidningen utkommer med 4 nummer/år.

Utdrag ur Vägledaren

2019

2018

2017

Redaktionen

Chefsredaktör

Agneta Söderlund

Vävstuguvägen 12

862 41 Njurunda

agneta.soderlund(at)bahnhof.se

 

Redaktörer

Johanna Möller jjmoller(at)live.se