Konferens-arkiv


Konferensdokumentation 2017

Vägledningen så in i Norden!

Vi lever i en alltmer global värld där vi tvingas till nya överväganden. I de nordiska länderna har vi mycket gemensamt men också en hel del som skiljer oss. Många av utmaningarna är gemensamma som svårigheten att hålla balans mellan det som är och det som skall bli. Just detta är vägledarens utmaning i möten med unga och vuxna. Med hjälp av inblickar i forskning och beprövad erfarenhet från utbildning och arbetsmarknad förbereder vi oss bättre för det nya landskapet. Det handlar om att ta med sig det bästa från nutid och dåtid och rusta sig själv och de sökande för framtiden.

Frontbilden är skapad av Elsa Larsson i årskurs nio läsåret 2016/2017 på Kyrkebyskolan i Arvika.

Bakgrunden runt siluettbilden handlar om tankar kring mänskliga rättigheter och årets tema Norden. Huvudet har man fyllt med saker som symboliserar dem själva som framtid, drömmar, gymnasieval, intressen och vad som är viktigt i livet. Eleverna har inspirerats av 1500-talskonstnären Guiseppe Archimboldo.

Sveriges Vägledarföreningens konferensprogram 2017

 

Presentationer från konferensen

Euroguidance
Vägledning i Norden
Lise Bach
Alla har en egen historia att berätta

Konferensdokumentation 2016

Konferens-2016

Frontbild skapad av Linn Eriksson i årskurs 9 läsåret 2015/2016 på Centralskolan i Arvika.

Självporträtten är gjord av egen silhuettbild. Huvudet inuti är fylld med saker som symboliserar henne själv som drömmar, gymnasieval, intressen och vad som är viktigt i livet. Frontbilden speglar hur Linn tänker och känner kring att vara tonåring i Arvika 2016.

Sveriges Vägledarföreningens konferensprogram 2016

 

 

 

Moderator Noomi Hedlund

noomi-2016

Presentationer från konferensen

Gray Poehnell

gray-2016

Hope-Filled Engagement trough Mattering

Hope-Filled Engagement

A Better Story

 

Magnus Henrekson

magnus-2016

Framtidens arbetsmarknad

 

Mari Carmen Alcántara Velázquez

carmen-2016

Etablering i arbete (EVA)

 

Björn Kalin mfl

Att arbeta med kulturkompetens i studie- och yrkesvägledning

 

Lotten Johansson

lotten-2016

Studie- och yrkesvägledning i lägre åldrar

 

Mattias Carlsson och Börje Lindqvist

The Path – ett individanpassat målplaneringsverktyg som skapar struktur och motivation

The Path – frågor till kort

 

Konferensdokumentation 2015

mia_lindberg_2015

Årets Moderator: Mia Lindberg

Välkomnade konferensdeltagarna till  Sveriges Vägledarförening fyller 40 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentationer från konferensen

 

Birgitta-Torgrimsson-Lena-B
Brigitta Torgrimson och Lena Berg
Framtid Inventering Arbete

Väglednings- och informationsmaterial om den svenska arbetsmarknaden
VISA-material från Arbetsförmedlingen